Uitgebreide weergave
omslag aangeboren doofblindheid

163143190001 Aangeboren doofblindheid : ISBN 9789082108606

Inkijkexemplaar

Leven met aangeboren doofblindheid is niet gemakkelijk.

Je neemt nauwelijks vanzelf informatie op uit de omgeving.
Je hebt aanpassingen nodig om te kunnen communiceren met anderen.
En het verkrijgen van overzicht over de omgeving is vele malen moeilijker.
Daarom vereist doofblindheid een specifieke benadering.

Dit boek geeft praktische informatie over doofblindheid.
Wat is het precies?
Welke vormen zijn er?
Hoe beïnvloedt het iemands dagelijks functioneren en waar moet je als begeleider op letten?
Welke aandachtspunten zijn er in de (fysieke en sociale) omgeving en welke hulpmiddelen zijn hiervoor beschikbaar?
Via heldere informatie worden alle facetten van aangeboren doofblindheid belicht.
De vele praktijkvoorbeelden maken het boek zeer toepasbaar in de praktijk van alledag.

Dit handboek is geschreven voor professionals die betrokken zijn bij de ondersteuning aan mensen met een aangeboren doofblindheid.
Door het praktische karakter kan het ook als handvat dienen voor ouders en verwanten.

auteurs: Saskia Damen en Mijkje Worm

€ 21.82 per stuk (incl. 9% BTW)
Bestel E-BOOK
€ 20.95 per stuk (incl.9% BTW)
omslag CVI Experience

163143190006 CVI Experience (Nederlands) : ISBN 9789071534775

Inkijkexemplaar

Visueel waarnemen is van groot belang om te kunnen functioneren in de wereld. Wij denken vaak dat de wereld is zoals wij hem zien. We gaan ervan uit dat onze waarneming ’perfect’ en juist is. Maar visuele waarneming is een ingewikkeld proces. Onze hersenen zijn constant bezig om de informatie die via de ogen binnenkomt te bewerken, te koppelen aan eventueel al aanwezige kennis en te integreren en interpreteren, zodat we begrijpen en herkennen wat we zien. Soms is dit proces verstoord ten gevolge van een hersenbeschadiging. We spreken dan van cerebrale visuele stoornissen, of met de Engelse term: Cerebral Visual Impairment (CVI).
Bartiméus is deskundig op het gebied van diagnostiek van CVI en begeleidt kinderen en volwassenen met deze aandoening.

CVI is een complexe diagnose en kent veel verschillende uitingsvormen. De wens van veel ouders of partners om even door de ogen van hun kind of partner te kunnen kijken is niet gemakkelijk te vervullen. Met CVI Experience is geprobeerd om iemand de complexiteit van de verwerking van de visuele informatie te laten ervaren. CVI Experience is opgebouwd rondom alle onderdelen waarin problemen kunnen ontstaan (zie boven).
Goedzienden kunnen per onderdeel ervaren hoe complex het verwerken en interpreteren van de visuele wereld is. CVI Experience kan zo bijdragen aan het begrip van goedziende mensen voor de problemen waar hun kind, leerling, partner of cliënt mee te maken kunnen krijgen.
De oefeningen op de bijgesloten download CVI Experience zijn toegankelijk voor volwassenen, maar sommige ook voor kinderen en jongeren.

Auteur: Florine Pilon

€ 19.84 per stuk (incl. 9% BTW)
Bestel E-BOOK
€ 19.00 per stuk (incl.9% BTW)
omslag CVI experience (english version)

163143190028 CVI Experience (english version) : ISBN 9789071534782

Simulation of visual processing difficulties to provide insight into the consequences of cerebral visual impairment in children, youths and adults.
Visual perception is very important in order to function normally in the world. We usually think the world is as we see it. We assume our perception is 'perfect' and correct. However, visual perception is a complex process. Our brains continuously process information that enters via the eyes, linking it to existing knowledge, integrating and interpreting it, allowing us to understand and recognise what we see. Brain damage can sometimes disrupt this process. This is referred to as Cerebral Visual Impairment (CVI).
Bartiméus is an expert in the diagnosis of CVI, and treats children and adults with this condition.

CVI is a complex diagnosis with a variety of forms. The desire expressed by many parents or partners to see the world through the eyes of their child or partner is not easily fulfilled. CVI Experience tries to allow people to experience the complexity of visual processing. This knowledge and experience ensures greater empathy and understanding among everyone involved with people with CVI

This book includes a download CVI Experience with all of the files that can be used for the exercises. Some items fall into multiple categories and can be applied in different situations.

Author: Florine Pilon

€ 19.84 per stuk (incl. 9% BTW)
Bestel E-BOOK
€ 19.00 per stuk (incl.9% BTW)
Omslag Begeleiding van kinderen met CVI in de basisschoolleeftijd

163143190005 CVI; Begeleiding van kinderen met CVI in de basisschoolleeftijd : ISBN 9789071534706

Inkijkexemplaar

Eén op de drie kinderen die door Bartiméus wordt begeleid heeft een cerebrale visusstoornis (CV). Bij CVI zijn er problemen in de verwerking van visuele prikkels door de hersenen: visuele prikkels komen vertraagd of anders door. De hersenen raken soms overprikkeld door teveel visuele prikkels.
Mark (6 jaar) heeft in een drukke supermarkt moeite om zijn favoriete chocoladepasta te vinden te midden van het andere broodbeleg in het schap.
Anne (8 jaar) is bang als zij zich als fietser in het verkeer beweegt. Het is moeilijk voor haar naderend verkeer te zien aankomen en te anticiperen op obstakels en gedrag van anderen, met name als zij zelf in beweging is. Beide kinderen hebben een cerebrale visusstoornis (Cerebral Visual Impairment: CVI).
In dit boek wordt theoretische en praktische informatie gegeven over CVI: hoe komt het, wat is het, wat zijn signalen en hoe kan je kinderen met CVI in hun ontwikkeling en dagelijks functioneren zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden. De nadruk ligt op kinderen in de basisschoolleeftijd.

Dit is de derde druk van het boek 'Cerebrale visusstoornis, begeleiding van schoolgaande kinderen met een cerebrale visusstoornis', eerder verschenen in 2007 en 2009. Bij de titel van der derde druk is gekozen voor de afkorting van de Engelse benaming "Cerebral Visual Impairment". De term CVI verwijst naar stoornissen in de verwerking van visuele informatie ten gevolge van een hersenbeschadiging.

Auteur: Irmgard Bals

€ 13.39 per stuk (incl. 9% BTW)
Bestel E-BOOK
€ 12.80 per stuk (incl.9% BTW)
omslag Congenital deafblindness

163143190027 Congenital deafblindness : ISBN 9789082108613

Supporting children and adults who have visual and hearing disabilities since birth or shortly afterwards.

Viewing copy

Living with congenital deafblindness is not easy: you can gain very little information about your environment yourself, you need adaptations to be able to communicate with others and gaining control over your environment is extremely difficult. Therefore deafblindness requires a specific approach.

This book provides practical information about deafblindness. What is it exactly? What types are there? How does it affect a person's daily functioning and what should you pay attention to as a caregiver? What issues exist in the physical and social environments and what aids are available to help? Clear information is provided to highlight all facets of deafblindness.

The many practical examples make this book very useful in every practice. This book aims at professionals who are involved in supporting people with congenital deafblindness. The practical character of this book also makes it appropriate for parents and relatives.

Authors: Saskia Damen en Mijkje Worm

€ 21.82 per stuk (incl. 9% BTW)
Bestel E-BOOK
€ 20.95 per stuk (incl.9% BTW)
omslag Developing Attachment

163143190029 Developing Attachment : ISBN 9789461071477

Developing Attachment is a workbook for building up a secure relationship with children or adults with severe intellectual or multiple disabilities. By building up a secure relationship they can be stimulated to develop further.

This book is about the elements that are necessary in order to build up an attachment relationship with children or adults with a severe intellectual disability or with multiple disabilities. The importance of building up an attachment relationship is based on the attachment theory.

The book aims to give information to caregivers who provide daily care to these very vulnerable children. We show how caregivers enter into a relationship with four clients at Bartiméus. In the text we generally refer to children, but of course the text can also be applied to developing an attachment relationship with adults with severe intellectual or multiple disabilities.

It is also suitable for educational programmes at schools or within educational centres.

Author: Paula Sterkenburg

€ 10.50 per stuk (incl. 9% BTW)
Ik & JIJ

163143190076 IK & JIJ

Sociale competentietraining voor blinde en slechtziende kinderen

Inkijkexemplaar

Niet alle kinderen met een visuele beperking groeien zo maar op tot competente en weerbare volwassenen. Zeker wanneer er bij de kinderen sprake is van andere beperkingen zoals een verstandelijke beperking. Een sociale competentietraining voor kinderen tussen 10 en ± 15 jaar is een goede ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling, om de uitdagingen van de basisschoolperiode en de puberteit aan te kunnen.

Doelgroep
Deze training is in principe geschreven voor slechtziende en blinde kinderen tussen de 10 en ± 15 jaar functionerend op moeilijk lerend (ml) of zeer moeilijk (zml) niveau. Blinde of slechtziende kinderen tussen de ongeveer 8 en 10 jaar functionerend op normaal lerend niveau, kunnen echter ook profiteren van de training. Maximaal kunnen er 6 deelnemers meedoen.

Het gaat om kinderen die in het sociale verkeer moeite hebben met adequaat reageren.
De volgende gedragingen komen voor:
• Impulsief reageren (schreeuwen/ruzie maken) wanneer iets niet goed gaat
• Niet /nauwelijks reageren wanneer iets niet bevalt
• Moeilijk vriendjes kunnen maken of houden

Doelstelling
Doel van deze training is het vergroten van de emotionele veerkracht, sociale competentiebeleving, probleemoplossend vermogen en weerbaarheid. Hierdoor zijn kinderen met een visuele beperking beter in staat de ontwikkelingstaken passend bij hun leeftijd en niveau aan te kunnen.

Inhoud
De training bestaat uit 13 bijeenkomsten, die zijn beschreven in de handleiding. De generalisatie van dat wat geoefend wordt, naar thuis of de groepssituatie vindt plaats door de opdrachten in de werkboeken, die ouders of begeleiders met de kinderen uitvoeren. In elke doos zijn 6 werkboeken bijgevoegd. Het is aan te bevelen om deze training te laten geven door deskundigen, die niet dagelijks te maken hebben met deze kinderen zoals pedagogen, psychologen, intern begeleiders en psychomotorisch therapeuten.

Meer informatie:

Auteurs: Floor Jurriëns & Marie-Louise Straus

Verschenen in 2013

€ 101.25 per stuk (incl. 9% BTW)
omsalg ik zie alles zwart wit

163143190008 Ik zie alles zwart wit : ISBN 9789071534669

Inkijkexemplaar

Ik zie alles-zwart wit geeft een beeld van het leven met een visuele beperking.
Iris Stekelenburg-van Halem (1968) is totaal kleurenblind (achromatopsie). Zij ziet alles in grijstinten, heeft last van het licht en een slecht zicht.
Zij schrijft columns over haar dagelijks leven met echtgenoot Gerrit (1967), dochter Merel (2002) en zoon Luuk (2004). Iris was leerling bij Bartiméus in Zeist van 1974 tot 1984 en heeft nu een eigen tekst- en redactiebureau in Culemborg.
De columns in deze publicatie zijn een greep uit het leven van alledag, geschreven met een vleugje humor. Een groot deel ervan verscheen al eerder in het blad van de Federatie Ouders Visueel Gehandicapten (FOVIG). Dit is een vervolg op de columnbundel Zwart op wit, die alleen nog digitaal beschikbaar is via www.achromatopsie.nl
De bedoeling van Ik zie alles zwart-wit is om ouders met een kind met achromatopsie een indruk te geven hoe het kan zijn met deze beperking te leven. Ook volwassenen met achromatopsie zullen wellicht dingen herkennen.

Auteur: Iris Stekelenburg-van Halem

€ 7.73 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag im spiel bleiben

163143190030 Im Spiel Bleiben : ISBN 9789071534676

Kinder und Jugendliche mit juveniler NCL
In diesem Buch wird die Stoffwechselkrankheit juvenile Neuronale Ceroid-Lipofuszinose (JNCL) beschrieben. JNCL ist eine Form der NCL-Krankheiten, die schon im Kindesalter beginnen. Wird die Diagnose JNCL gestellt, steht einem Kind und seinen Angehörigen ein langer und schwerer Weg bevor, auf dem sie viele Einbußen hinnehmen müssen. Das Kind verliert im Verlauf der Krankheit fast alle seiner körperlichen und psychischen Fähigkeiten, es stirbt im jungen Erwachsenenalter.

Die Autoren betreuen seit vielen Jahren Kinder mit JNCL und deren Angehörige. Sie kennen den Verlauf der Krankheit und beschreiben ihn in diesem Buch aus medizinischer, psychologischer und seelsorgerlicher Sicht.
Dabei haben sie sich bewusst für einen positiven Titel entschieden: Im Spiel bleiben. Aus ihrer Erfahrung heraus möchten sie Kind und Eltern dazu anregen, trotz aller, auch schweren, Rückschläge aus jeder Situation immer wieder das Beste herauszuholen. Es ist ihnen wichtig, dass dem Kind und seinen Angehörigen der Lebensmut erhalten wird und dass sich alle Beteiligten dafür einsetzen, dass das Leben trotz allem lebenswert bleibt.

Eltern und Angehörige, aber auch professionelle Betreuer finden in diesem Buch wichtige Informationen zur Art und zum Verlauf der Krankheit, ebenso werden Hinweise gegeben zur Begleitung und Betreuung des Kindes und seiner Eltern.

Autoren:
Bernard Baakman
Riet Niezen
Janneke van Wageningen

€ 20.25 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag intervening in Stress attachment and challenging behaviour

163143190032 Intervening in Stress, Attachment and Challenging Behaviour : ISBN 9789071534577

This thesis is of importance to the care of persons with disabilities.

First, the study confirmed the plasticity of the development of an attachment relationship even in adolescence, indicating also that it was possible to develop an affect-regulating relationship with clients with visual and severe intellectual disabilities who had not had the opportunity to develop an attachment relationship with specific attachment figures earlier in life.

Second, an attachment-based intervention can help children with multiple disabilities and unfavourable past experiences to cope with challenges to mental health. This was found in clients for whom, in the past, no other therapies and interventions had proven successful.

Author: Paula Sterkenburg

€ 12.15 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag Kinderen die slecht zien

163143190011 Kinderen die slecht zien : ISBN 9789071534720

Steeds meer slechtziende kinderen groeien in de eigen omgeving op. Naast de ouders kunnen familie, vrienden, artsen, leerkrachten en anderen hun bijdrage leveren aan een optimale ontplooiing en integratie van het slechtziende kind... mits zij enig inzicht hebben in de betekenis van deze handicap.

Inkijkexemplaar

Nog te vaak is er sprake van verkeerde beeldvorming: onhandigheid, onzekerheid en afhankelijkheid zou de visueel gehandicapte kenmerken.
In kinderen die slecht zien komt een ander beeld naar voren. Mensen die geconfronteerd worden met een handicap, streven naar een nieuw evenwicht, van waaruit verdere ontwikkeling mogelijk is. En de meeste slechtzienden slagen daar - al of niet met deskundige begeleiding - ook goed in. Met slechtziendheid is te leven en het hoeft geluk niet in de weg te staan.
Kinderen die slecht zien gaat over kinderen die naast de visuele beperking geen andere enstige handicaps hebben. Het bestrijkt de kinder- en jeugdjaren tot aan de jongvolwassenheid. Het volgt de verschillende fasen in de ontwikkeling van geboorte naar maatschappelijke positionering van de slechtziende. Het biedt ouders van jonge kinderen daarmee de mogelijkheid een beetje in de toekomst te kijken: 'wat staat ons kind en ons te wachten?' Het boek kan ouders tevens ondersteunen bij hun contacten met de professionele hulpverlening.

Meer informatie

Auteurs:

Diety Gringhuis
Jo Moonen
Paula van Woudenberg

€ 20.25 per stuk (incl. 9% BTW)
Omslag Mentaliseren kan je leren

163143190039 Mentaliseren kan je leren : ISBN 9789491838354

Introductie in Mentaliseren Bevorderende Begeleiding (MBB)

Inkijkexemplaar

Een handreiking voor alle begeleiders van mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking die te maken hebben met problematische gehechtheid, psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen.

Deze handreiking is een introductie in Mentaliseren Bevorderende Begeleiding (MBB). Dit boek sluit aan op de trainingen, workshops, consultatie en supervisie die al vele jaren gegeven worden over MBB, zowel binnen als buiten Bartiméus. Met dit boek zijn drie doelen gerealiseerd. Ten eerste is er nu in Nederland een concrete handreiking voor ouders en praktijkwerkers, die zich willen bekwamen in MBB. Ten tweede is deze veelbelovende methodiek vertaald voor het werkveld kinderen, jeugdigen en volwassenen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Ten derde worden door de praktische tips begeleiders geholpen om het mentaliserend vermogen van onze cliënten te ontwikkelen en te stimuleren. Zo versterken ze van deze cliënten veerkracht en kwaliteit van bestaan. Deze handreiking is gebaseerd op literatuurstudie, scholing, supervisie en ervaring in het werken met cliënten en hun ouders of verzorgers binnen de afdeling Psychotherapie Bartiméus en het Expertisecentrum Gehechtheid en Sociale relaties van Bartiméus. Auteurs: Francien Dekker-van der Sande en Paula Sterkenburg

€ 23.78 per stuk (incl. 9% BTW)
Omslag Mijn kind heeft CVI

163143190082 Mijn kind heeft CVI : ISBN 9789082108620

Handboek voor ouders met een jong kind met CVI

Dit boek gaat over cerebrale visuele stoornissen (CVI) bij jonge kinderen. Het geeft handvatten en advies hoe je als ouder in dagelijkse situaties rekening kan houden met de visuele problemen die je kind kan ervaren, zodat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Auteurs: Minette Roza, Katinka Bakker en Irmgard Bals

€ 18.15 per stuk (incl. 9% BTW)
Bestel E-BOOK
€ 17.40 per stuk (incl.9% BTW)
omslag Op winst blijven spelen

163143190016 Op winst blijven spelen : ISBN 9789071534553

JNCL is een vorm NCL die begint op de kinderleeftijd. Wanneer een kind de diagnose JNCL krijgt, betekent dat voor alle betrokkenen het vooruitzicht op een weg van verliezen bij het leven. Het kind en de mensen in zijn omgeving worden voortdurend geconfronteerd met achteruitgang.

De auteurs beschrijven de verschillende fasen van het ziekteproces vanuit medisch, gedragswetenschappelijke en levenbeschouwelijk oogpunt.

Er is bewust gekozen voor de positieve titel 'Op winst blijven spelen'. De auteurs zijn van mening dat er in elke situatie 'op winst ' gespeeld kan worden. Het zieke kind en zijn familie hebben er recht op dat er altijd wordt gezocht naar de kansen die er ondanks alles zijn. Hoe kunnen betrokkenen het leven waardevol houden, werken aan perspectief en knokken voor kwaliteit van leven? Om die vragen gaat het in dit boek. Daarnaast bevat het boek algemene (medische) informatie over de achtergrond en het ontstaan van de ziekte en de ontwikkelingen op therapeutisch gebied.

Auteurs:

Bernard Baakman
Riet Niezen
Janneke van Wageningen

€ 20.25 per stuk (incl. 9% BTW)
Omslag Opbergen en terugvinden

163143190017 Opbergen en terugvinden

Opberg- en merksystemen voor mensen met een visuele beperking. Deze publicatie informeert over verschillende vormen van merken en merkmaterialen en geeft praktische voorbeelden.

Mensen met een visuele beperking missen de mogelijkheid met een snelle blik de inhoud van een kast of lade te overzien. Zij hebben baat bij opbergsystemen die ze zelf bedenken. In deze publicatie vinden zij aandachtspunten en tips voor het opzetten van een goed opbergsysteem. Voor blinde en slechtziende mensen die moeite hebben om verschillende artikelen van elkaar te onderscheiden, is het merken (of markeren) van voorwerpen op een manier die voor hen goed is waar te nemen, essentieel. 'Opbergen…en terugvinden' informeert over verschillende vormen van merken en merkmaterialen en geeft praktische voorbeelden binnen allerlei toepassingsgebieden.

De informatie is in eerste instantie bedoeld voor volwassenen met een visuele beperking. Bij de uitvoering van het boekje is dan ook zoveel mogelijk rekening gehouden met het gebruik van een vergrotend leeshulpmiddel. Met name diegenen die op latere leeftijd hun zicht geheel of gedeeltelijk verloren hebben, zullen de informatie in dit boek op vele manieren kunnen toepassen in hun dagelijks leven.

Voor begeleiders en hulpverleners is 'Opbergen…en terugvinden' een handig naslagwerk, waardoor ze een nog betere begeleiding kunnen bieden.

Auteur: Gerda Schwellengrebel

€ 12.11 per stuk (incl. 9% BTW)
cd opbergen en terugvinden

163143190049 Audio Opbergen en terugvinden (audio versie)

Opberg- en merksystemen voor mensen met een visuele beperking. Deze publicatie op audio informeert over verschillende vormen van merken en merkmaterialen en geeft praktische voorbeelden.

Mensen met een visuele beperking missen de mogelijkheid met een snelle blik de inhoud van een kast of lade te overzien. Zij hebben baat bij opbergsystemen die ze zelf bedenken. In deze publicatie vinden zij aandachtspunten en tips voor het opzetten van een goed opbergsysteem. Voor blinde en slechtziende mensen die moeite hebben om verschillende artikelen van elkaar te onderscheiden, is het merken (of markeren) van voorwerpen op een manier die voor hen goed is waar te nemen, essentieel. “Opbergen… en terugvinden” informeert over verschillende vormen van merken en merkmaterialen en geeft praktische voorbeelden binnen allerlei toepassingsgebieden.

De informatie is in eerste instantie bedoeld voor volwassenen met een visuele beperking. Met name diegenen die op latere leeftijd hun zicht geheel of gedeeltelijk verloren hebben, zullen de informatie op vele manieren kunnen toepassen in hun dagelijks leven.

Meer informatie
Auteur: Gerda Schwellengrebel
Verschenen in 2007
2 audio-cd's overgezet naar mp3

download
gratis
Cover

16370240002 Vertrouwensrelatie voor ontwikkeling : ISBN 9789491071262

Een werkboek voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met kinderen en volwassenen met een ernstig verstandelijke of een meervoudige beperking.

Inkijkexemplaar

Door te investeren in een vertrouwensrelatie krijgt een kind de mogelijkheid zich te hechten. Het voelt zicht veilig en durft te gaan exploreren. Dit boek gaat over de elementen die nodig zijn om een vertrouwensrelatie op te bouwen met kinderen of volwassenen met een ernstig verstandelijke beperking of met een meervoudige beperking. Het belang om een vertrouwensrelatie op te bouwen is gebaseerd op de gehechtheidstheorie.

Het boek geeft informatie aan begeleiders die dagelijkse zorg bieden aan deze zeer kwetsbare kinderen. Aan de hand van vier cliënten van Bartiméus worden voorbeelden gegeven.
In de tekst wordt gesproken over kinderen, maar het boek is ook te gebruiken voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met volwassenen met een ernstig verstandelijke of een meervoudige beperking.

Het boek is primair geschreven voor begeleiders van kinderen en volwassen met een ernstig verstandelijke of een meervoudige beperking. Het is ook geschikt voor ouders en andere professionals die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en zorg van mensen met een meervoudige beperking.

Auteur: Paula Sterkenburg

€ 10.50 per stuk (incl. 9% BTW)