Uitgebreide weergave
dvd 0.1 visual acuity

163143190073 Video 0.1 Visual Acuity

This film shows, by means of simulation, what it is like to have 10% visual acuity.

With the aid of a specially adjusted camera we can see what the limits of visual perception are for people with 0.1 visual acuity and what the influence of this condition is on several tasks such as perceiving forms and orienting spatially. Clearly the distance from the object, just like the contrast, are important factors.

More information
Authors:

Frans Gunther, psychologist
Jan IJzerman, producer
Year of publication: 1996
Length: 10 minutes

download
gratis
Omslag blindelings bewegen

163143190004 Blindelings Bewegen : ISBN 9789071534980

Inkijkexemplaar

Leidraad voor het bewegingsonderwijs aan kinderen met een visuele beperking in het reguliere onderwijs.

Op speciale scholen voor leerlingen met een visuele beperking wordt speciaal bewegingsonderwijs gegeven. Dit bewegingsonderwijs is niet zozeer speciaal omdat het zo anders is, maar vooral omdat het specifiek is afgestemd op deze doelgroep en op hun specifieke leervragen. Het is van belang dat de leerkrachten bewegingsonderwijs op reguliere scholen die een blinde of slechtziende leerling in de groep hebben, enige kennis hebben van de implicaties van de beperking van deze leerlingen.

In dit boek staat het bewegingsonderwijs aan kinderen met een visuele beperking (visus <0,3) op reguliere scholen centraal. Er komen zoveel mogelijk aspecten van het bewegingsonderwijs aan de orde.
Het boek biedt handreikingen die zijn gebaseerd op een brede ervaring in het werken met deze kinderen. De schrijver houdt een pleidooi voor meer aandacht voor de ontwikkeling van veilige en goede bewegingsmogelijkheden bij blinde en slechtziende kinderen.

Blindelings Bewegen is een boek vol voorbeelden hoe de bewegingslessen voor deze kinderen aangepast kunnen worden. De duidelijke grafieken geven inzicht hoe de ruimte ingedeeld kan worden. De toepassing van deze voorbeelden draagt bij aan plezier in het bewegen van het kind dat blind of slechtziend is.

Auteur: Jan Schippers

€ 31.85 per stuk (incl. 9% BTW)
dvd cvi bij kinderen in de basisschoolleeftijd

163143190038 Video CVI bij kinderen in de basisschoolleeftijd

CVI is de afkorting van Cerebral Visual Impairment, het Engelse begrip voor wat in het Nederlands cerebrale visuele stoornissen of cerebrale visusstoornissen wordt genoemd. Bij CVI is er sprake van stoornissen in het zien tengevolge van een afwijking of beschadiging in de hersenen. CVI is de meest voorkomende oorzaak van visuele beperkingen op de kinderleeftijd. De aandoening heeft wisselende gevolgen voor het visueel functioneren van het kind en is van verschillende factoren afhankelijk. Dit maakt dat het gedrag dat kinderen met CVI kunnen laten zien niet onder één noemer te vangen en daarom soms lastig te begrijpen is.


Met deze video willen we uitleg geven en het inzicht vergroten over CVI bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Aan de hand van de verhalen van drie kinderen (8-12 jaar), de ouders en hun leerkrachten wordt informatie gegeven over de oorzaak en uitingsvormen van CVI.
De film laat ook zien hoe hiermee om te gaan in dagelijkse en schoolse situaties. Aanvullende informatie is onder meer te vinden in de publicatie van Bartiméus "CVI: begeleiding van kinderen met CVI in de basisschoolleeftijd"(3e druk 2013).

Meer informatie

Een film van Irmgard Bals, dr. Mies van Genderen, drs. Yvonne Kruithof, drs. Mariska Stokla-Wulfse en Jan IJzerman
Verschenen in 2013
Video, 33 minuten

download
gratis
Omslag Begeleiding van kinderen met CVI in de basisschoolleeftijd

163143190005 CVI; Begeleiding van kinderen met CVI in de basisschoolleeftijd : ISBN 9789071534706

Inkijkexemplaar

Eén op de drie kinderen die door Bartiméus wordt begeleid heeft een cerebrale visusstoornis (CV). Bij CVI zijn er problemen in de verwerking van visuele prikkels door de hersenen: visuele prikkels komen vertraagd of anders door. De hersenen raken soms overprikkeld door teveel visuele prikkels.
Mark (6 jaar) heeft in een drukke supermarkt moeite om zijn favoriete chocoladepasta te vinden te midden van het andere broodbeleg in het schap.
Anne (8 jaar) is bang als zij zich als fietser in het verkeer beweegt. Het is moeilijk voor haar naderend verkeer te zien aankomen en te anticiperen op obstakels en gedrag van anderen, met name als zij zelf in beweging is. Beide kinderen hebben een cerebrale visusstoornis (Cerebral Visual Impairment: CVI).
In dit boek wordt theoretische en praktische informatie gegeven over CVI: hoe komt het, wat is het, wat zijn signalen en hoe kan je kinderen met CVI in hun ontwikkeling en dagelijks functioneren zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden. De nadruk ligt op kinderen in de basisschoolleeftijd.

Dit is de derde druk van het boek 'Cerebrale visusstoornis, begeleiding van schoolgaande kinderen met een cerebrale visusstoornis', eerder verschenen in 2007 en 2009. Bij de titel van der derde druk is gekozen voor de afkorting van de Engelse benaming "Cerebral Visual Impairment". De term CVI verwijst naar stoornissen in de verwerking van visuele informatie ten gevolge van een hersenbeschadiging.

Auteur: Irmgard Bals

€ 17.85 per stuk (incl. 9% BTW)
Bestel E-BOOK
€ 12.80 per stuk (incl.21% BTW)
dvd cerebrale virusstoornissen

163143190037 Video Cerebrale visusstoornissen

Cerebrale visusstoornissen bij kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot 5 jaar.

Wat is CVI eigenlijk? Hoe ziet het visueel functioneren van een kind met CVI eruit? Hoe kan je in de dagelijkse omgang rekening houden met een cerebrale visusstoornis?

Wanneer bij jonge kinderen de diagnose cerebrale visusstoornis(CVI) is gesteld, blijkt het voor ouders en begeleiders vaak moeilijk te begrijpen wat dit betekent. Aan de ogen van kinderen met CVI is vaak niets bijzonders te zien. Toch kunnen deze kinderen niet goed zien, doordat het visuele systeem in de hersenen niet goed functioneeert. Het kost ouders en begeleiders veel moeite om aan de omgeving uit te leggen wat er aan de hand is. Dat is ook niet makkelijk. Deze film kan daarbij als hulpmiddel worden ingezet.

In de film zijn 5 portretten te zien: van een baby, een peuter op een peuterdagbehandeling, een kleuter in het basisonderwijs, en twee meervoudig gehandicapte kinderen.

Bestemd voor: groepsleiding kinderdagcentra, peuterleidsters, ouders en alle mensen die meer willen weten over het gedrag van (meervoudig gehandicapte) kinderen met een cerebrale visusstoornis.

Een film van:
dr. Mies van Genderen (oogarts)
drs. Liesbeth Schrijnemakers (gz-psycholoog)
drs. Mariska Stokla-Wulfse (gz-psycholoog)
Jan IJzerman (programmamaker)
Verschenen: 2008
Video, 30 minuten

download
gratis
Crowding training

163143190075 Crowding training (Nederlands)

Doelgroep:
Enkelvoudig beperkte slechtziende kinderen van 4-9 jaar. Een verstandelijke en/of motorische beperking is een contra-indicatie.

Doel van de training:
Het verbeteren van de nabijvisus (leesvisus) en verminderen van centrale crowding bij jonge, enkelvoudig beperkte slechtziende kinderen. In 2013 is de training wetenschappelijk onderbouwd (zie Huurneman et al. IOVS 54:6208-6216 (2013). Tijdens de training oefenen kinderen met drukke opdrachtbladen waarop veel symbooltjes dicht bij elkaar staan. Hierbij wordt de detailwaarneming, nauwkeurige oogmotoriek, interferentiecontrole (gerichte/selectieve visuele aandacht) en oog-hand coördinatie aangesproken. Deze vaardigheden zijn vaak minder sterk ontwikkeld bij slechtziende kinderen, maar kunnen worden verbeterd door een gerichte training. .

Inhoud: Handleiding, 3 x opdrachtenboek, antwoordenboek LOCO, LOCO-doosje, 3 stiften, oefenvel, 20 logboekformulieren, beloningssysteem (UILEN-blok met stickervellen) en een set visuskaarten. .

Auteur: Bianca Huurneman
Prijs: € 135,00 (excl. Verzendkosten)
Verschenen: 2014

€ 145.80 per stuk (incl. 9% BTW)
Crowding training

163143190074 Crowding training English

Goal of the training:
Improving near visual acuity and reducing central crowding in young children with visual impairment. During this evidence-based training, children learn to work with very crowded visual material (Huurneman et al. IOVS 54:6208-6216 (2013)). The training poses a demand on the perception of fine detail, accurate and steady eye movements, interference control (focussed/ selective visual attention), and eye hand coordination. Children with visual impairment often show a delay in these skills and they can be improved by training.

Target population:
Children with visual impairment aged 4-9 years. An additional motor and/or intellectual impairment is an exclusion criterion.

Content training: :
Manual, exercise books, answer book, LOCO-box, markers, exercise sheet, report forms, reward system, and a near visual acuity chart.

Author: Bianca Huurneman
Price: € 135,- (excl. postage/shipping costs)
Published: 2014

€ 145.80 per stuk (incl. 9% BTW)
dvd ik zie je

163143190045 Video Ik zie je...!


‘Ik zie je.. !’ is een film over de sociale ontwikkeling van slechtziende kinderen.
Vijf kinderen in verschillende ontwikkelingsfasen worden geportretteerd. Aan de hand van beelden en verhalen wordt ingegaan op de gevolgen die slechtziendheid kan hebben in de omgang met anderen. Ouders en leerkrachten geven aan hoe zij in hun handelen rekening houden met de invloed van de slechtziendheid op de sociale ontwikkeling. De film is bestemd voor ouders, leerkrachten en anderen die bij de opvoeding van slechtziende kinderen betrokken zijn.

Meer informatie
Auteurs

Diety Gringhuis
Paul Lagerweij
Video: 30 minuten

download
gratis
cd kiekeboe

163143190046 CD Kiekeboe (cd-rom)

Kiekeboe is een softwareprogramma waarmee slechtziende kinderen van 0-5 jaar spelenderwijs worden gestimuleerd in het kijken.

De cd-rom bevat oefeningen voor de verschillende stappen die de visuele ontwikkeling doorloopt: visueel gewaarworden, fixeren, volgen, systematisch kijken, detailwaarneming, figuur-achtergrondwaarneming, oog-handcoördinatie en deel-geheelwaarneming. Grootte, snelheid, kleur en contrast kunnen worden aangepast aan het kind en er is een opbouw in de moeilijkheidsgraad van de oefeningen.

Kinderen met een vertraagde visuele ontwikkeling of visuele problemen met als belangrijkste oorzaak cerebrale visusstoornissen, kunnen profiteren van het gebruik van Kiekeboe. De cd-rom is ook geschikt voor kinderen die maar zeer weinig gezichtsvermogen hebben. We adviseren Kiekeboe eerst onder begeleiding van een ontwikkelingsbegeleider van een instelling voor visueel gehandicapten te gebruiken. Bij de cd-rom zit een handleiding met gebruiksinstructie.

Meer informatie:
Auteurs:

Inge Baerwaldt
Cornelie van Dorp
Trudy Titulaer

€ 16.20 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag Kijk mij eens

163143190010 Kijk mij eens : ISBN 9789071534003

Dit boek bevat praktische informatie over de verschillende zaken die belangrijk zijn bij het begeleiden van een blinde peuter in de groep. Verder bevat het ideeën hoe je als leidster kunt inspelen op het kind.

Veel peuters gaan naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Dit geldt ook voor blinde peuters. Als je als leidster hiermee voor het eerst te maken krijgt kunnen er allerlei vragen naar boven komen. Hoe kun je het beste met het kind om gaan? Botst het overal tegenaan en kan het aan alle activiteiten deelnemen? Moet je ergens speciaal rekening mee houden of juist zo gewoon mogelijk doen?

De schrijfsters gaan er vanuit dat blinde peuters net zo zijn als andere peuters, maar dat er wel een verschil is in de wijze waarop zij leren en de wereld om hen heen ervaren. Zij zullen daarbij meer hulp nodig hebben van de volwassenen.
Dit boek vormt en hulpmiddel voor volwassenen die werken met blinde peuters.

Auteur: Katinka Bakker

€ 21.05 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag Kinderen die slecht zien

163143190011 Kinderen die slecht zien : ISBN 9789071534720

Steeds meer slechtziende kinderen groeien in de eigen omgeving op. Naast de ouders kunnen familie, vrienden, artsen, leerkrachten en anderen hun bijdrage leveren aan een optimale ontplooiing en integratie van het slechtziende kind... mits zij enig inzicht hebben in de betekenis van deze handicap.

Inkijkexemplaar

Nog te vaak is er sprake van verkeerde beeldvorming: onhandigheid, onzekerheid en afhankelijkheid zou de visueel gehandicapte kenmerken.
In kinderen die slecht zien komt een ander beeld naar voren. Mensen die geconfronteerd worden met een handicap, streven naar een nieuw evenwicht, van waaruit verdere ontwikkeling mogelijk is. En de meeste slechtzienden slagen daar - al of niet met deskundige begeleiding - ook goed in. Met slechtziendheid is te leven en het hoeft geluk niet in de weg te staan.
Kinderen die slecht zien gaat over kinderen die naast de visuele beperking geen andere enstige handicaps hebben. Het bestrijkt de kinder- en jeugdjaren tot aan de jongvolwassenheid. Het volgt de verschillende fasen in de ontwikkeling van geboorte naar maatschappelijke positionering van de slechtziende. Het biedt ouders van jonge kinderen daarmee de mogelijkheid een beetje in de toekomst te kijken: 'wat staat ons kind en ons te wachten?' Het boek kan ouders tevens ondersteunen bij hun contacten met de professionele hulpverlening.

Meer informatie

Auteurs:

Diety Gringhuis
Jo Moonen
Paula van Woudenberg

€ 27.00 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag learning together

163143190012 Learning together : ISBN 9789071534638

Een creatieve benadering van leren voor kinderen met meervoudige beperkingen en een visuele beperking.

'Learning together' beschrijft hoe een actieve leeromgeving kan worden gecreëerd voor kinderen met meervoudige beperkingen en een visuele beperking. Dit boek gaat het over veiligheid en motivatie die kinderen nodig hebben voor de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen, de behoefte om op onderzoek uit te gaan en de mogelijkheid tot communicatie. Het is voor kinderen met een meervoudige beperking belangrijk dat er duidelijke en consequente reacties en passende leeromstandigheden geboden worden. Dat geeft hen veiligheid en motiveert hen.

Het communicatieprogramma 'Movement, gesture and sign' ligt aan de basis voor de praktische aanbevelingen in dit boek. De auteurs bieden aankopingspunten die het voor kinderen mogelijk maakt om relaties met de wereld aan te gaan en deze te versterken. De in het boek geïllustreerde en beschreven methodieken zijn, gedurende enkele decennia, ontwikkeld op de Royal Blind School in Edinburgh, voor kinderen van alle leeftijden. Het bevat ook 150 illustraties van gebaren uit de Canaan Barrie gebarenwoordenschat.

'Learning together' is bedoeld voor leerkrachten, logopedisten, ouders en professionals die met kinderen werken met meervoudige beperkingen en een visuele beperking.

Auteurs:

Mary Lee
Lindi MacWilliam

Vertaling en bewerking:

Anita Bruining-Wiersma
Elise van der Kooi-Luth
Met medewerking van de projectgroep Leren Communiceren

€ 37.25 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag met andere ogen

163143190013 Met andere ogen : ISBN 9789071534

Begeleiding van Bartiméus op het kindercentrum
'Met andere ogen' is een praktisch handboek met informatie over de omgang en de activiteiten van kinderen met een visuele en verstandelijke beperking. Dit handboek is geschreven voor medewerkers van kindercentra.

Het handboek gaat uitgebreid in op het visueel functioneren van een kind met een verstandelijke beperking en de omgang met het kind. Tevens geeft het veel informatie over de activiteiten die aangeboden kunnen worden, en geeft het advies over inrichting en verlichting van de ruimtes binnen de kindercentra.

De opzet van het handboek is praktisch, vol met voorbeelden uit de praktijk en is door de logische indeling een handig en bruikbaar naslagwerk voor de kindercentra binnen de verstandelijk gehandicaptensector.

Auteurs: Ineke Rolleman en Anjoke Roetink

€ 27.00 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag oog voor de bal

163143190015 Oog voor de bal : ISBN 9789071534683

Inkijkexemplaar

Wanneer een kind met een visuele beperking met een bal wil gaan spelen, kunnen er allerlei vragen naar boven komen. Op welke afstand kan hij de bal zien, welke bal is het meest geschikt, wat kan er van hem gevraagd worden en wat is extra moeilijk voor hem?
In dit boek wordt uitleg gegeven hoe er rekening gehouden kan worden en welke opbouw belangrijk is voor een kind met een visuele beperking. Daarnaast wordt ingegaan op het aanleren van balvaardigheden.

Het boek bestaat uit twee delen. Deel 1 bestaat uit achtergrondinformatie. In deel 2 zijn spelideeën uitgewerkt om een kind op een speelse manier balvaardiger te maken.

Dit boek is voornamelijk geschreven voor ouders van kinderen met een visuele beperking, peuterleidsters, leerkrachten van de basisschool en medewerkers van de buitenschoolse opvang.

Auteurs: Katinka Bakker en Greet Hoogeveen, ontwikkelingsbegeleiders Bartiméus

€ 21.05 per stuk (incl. 9% BTW)
dvd see you

163143190068 Video See you....!

See you; a film on visual impairment and social development.

Based on images and stories, the film looks at the effects that a visual impairment can have on interaction with other. A portrayal of five visually impaired children at various stages of development. In this film, parents and teachers explain how they take the effects of visual impairment on social development into account in their interactions with the children. They show that close observation is an important first step.

Aimed at: parents, teachers and others involved in the upbringing of visually impaired children.

More information
A film by:

Diety Gringhuis
Paul Lagerweij
Jan IJzerman
Year of publication: 1997, 2002
Length: 30 minutes

download
gratis
cd sociale competentiebevordering

163143190053 CD Sociale competentiebevordering

Op deze cd-rom staat de ontwikkeling tot sociale competentie centraal. Want aandacht daarvoor, van jongs af aan, is belangrijk. Vaardig zijn in sociaal opzicht blijkt een belangrijke factor in de integratie van mensen met een visuele beperking in de maatschappij.

Het zien is voor het leggen en onderhouden van contacten een belangrijk zintuig. Veel mensen met een visuele beperking functioneren in sociaal opzicht gewoon goed. Maar er zijn er ook die graag wat meer vrienden zouden willen hebben of betere contacten met medeleerlingen of collega’s. De cd-rom bevat suggesties voor opvoeding en onderwijs en geeft handvatten voor het geval er problemen met de sociale competentie gesignaleerd worden.

Auteurs:

Diety Gringhuis
Paul Lagerweij
Jan IJzerman

€ 21.60 per stuk (incl. 9% BTW)
dvd Stimulation of social competence

163143190070 CD Stimulation of social competence

A guide for upbringing and education.

Sight is a crucial element in forging and maintaining social contacts. Many people with a visual impairment have no trouble in making social contacts. Others, however, would like to have more friends or better contacts with their fellow pupils or colleagues. Social skills are an important factor in integrating people with a visual impairment into society.

This cd-rom focuses on the development of social competence, since it is important that it is acquired at an early age. The cd-rom contains suggestions for behavioural guidance and education and offers advice in dealing with problems relating to social competence.

More information

a cd-rom by Diety Gringhuis en Paul Lagerweij en Jan IJzerman
Year of publication 2003

€ 43.20 per stuk (incl. 9% BTW)
dvd Visus 0.1

163143190057 Video Visus 0.1

Deze film toont, met behulp van simulatie, hoe het is om een gezichtsscherpte van 10 % te hebben.

Door de speciale camera-instelling zien we, wat de grens van het waarneembare is voor iemand met een visus van 0,1 en wat de invloed van deze visus is op verschillende taken zoals het waarnemen van vormen en oriëntatie in de ruimte. De beelden laten zien dat de afstand tot een voorwerp en het contrast een grote rol spelen bij wat iemand met een visus van 0,1 wel of niet kan zien.

Deze film is bestemd voor iedereen die zich een beeld wil vormen van het zien met een beperkte gezichtsscherpte.

Meer informatie
Auteurs:

Franz Gunther
Jan IJzerman
Verschenen in 1996
DVD: 10 minuten

download
gratis
omslag zo ontdek ik het

163143190022 Zo ontdek ik het ! : ISBN 9789071534645

Hoe ouders hun blinde baby kunnen helpen.

Inkijkexemplaar

Wanneer je als ouder te horen krijgt dat je baby niet kan zien, komen er allerlei vragen naar boven. Hoe kun je het beste met je kind omgaan? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Moet je van alles aanpassen of juist zo gewoon mogelijk doen?

Een jong kind leert spelenderwijs zijn omgeving ontdekken en vertrouwen. Via zijn zintuigen wordt hij bewust van de wereld om zich heen. Dit is voor een blinde baby niet anders. Er is echter wel een verschil in de wijze waarop hij de wereld om zich heen ervaart en de manier waarop hij leert.

Dit boek is geschreven om ouders te helpen hun blinde baby te begrijpen en te ondersteunen. Het is bedoeld als naslagwerk om ideeën op te doen. Hoe ga je met je kind op een plezierige manier om en hoe kun je hem helpen om te bewegen, te spelen en de wereld om zich heen te begrijpen en te ontdekken.

Auteurs:

Katinka Bakker
Minette Roza

€ 21.05 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag zo zie ik het

163143190023 Zo zie ik het ! : ISBN 9789071534560

Dit boek bevat praktische informatie over de verschillende zaken die belangrijk zijn bij het begeleiden van een slechtziende peuter in de groep. Verder bevat het ideeën hoe je als leidster kunt inspelen op het kind. Tegelijkertijd is het boek ook interessant voor ouders, omdat veel van de informatie thuis bruikbaar is.

Veel peuters gaan naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Dit geldt ook voor slechtziende peuters. Als leidsters voor het eerst met slechtziende peuters te maken krijgen, komen er vaak allerlei vragen boven. Zal de peuter niet overal tegenaan lopen? Wat zie hij precies? Kan de peuter wel meedoen met de andere kinderen? Moet je ergens speciaal rekening mee houden of juist zo gewoon mogelijk doen?

De schrijvers gaan er vanuit dat de ontwikkeling van slechtziende peuters vaak voorspoedig verloopt. Toch is er een kans dat zij door hun verminderde zicht informatie missen. Zij hebben soms wat extra hulp nodig van de volwassenen. In dit boek wordt beschreven hoe die hulp gegeven kan worden.

Auteurs

Katinka Bakker
Minette Roza en Mariska
Stokla-Wulfse

€ 21.05 per stuk (incl. 9% BTW)