Uitgebreide weergave
omslag CVI Experience

163143190006 CVI Experience (Nederlands) : ISBN 9789071534775

Inkijkexemplaar

Visueel waarnemen is van groot belang om te kunnen functioneren in de wereld. Wij denken vaak dat de wereld is zoals wij hem zien. We gaan ervan uit dat onze waarneming ’perfect’ en juist is. Maar visuele waarneming is een ingewikkeld proces. Onze hersenen zijn constant bezig om de informatie die via de ogen binnenkomt te bewerken, te koppelen aan eventueel al aanwezige kennis en te integreren en interpreteren, zodat we begrijpen en herkennen wat we zien. Soms is dit proces verstoord ten gevolge van een hersenbeschadiging. We spreken dan van cerebrale visuele stoornissen, of met de Engelse term: Cerebral Visual Impairment (CVI).
Bartiméus is deskundig op het gebied van diagnostiek van CVI en begeleidt kinderen en volwassenen met deze aandoening.

CVI is een complexe diagnose en kent veel verschillende uitingsvormen. De wens van veel ouders of partners om even door de ogen van hun kind of partner te kunnen kijken is niet gemakkelijk te vervullen. Met CVI Experience is geprobeerd om iemand de complexiteit van de verwerking van de visuele informatie te laten ervaren. CVI Experience is opgebouwd rondom alle onderdelen waarin problemen kunnen ontstaan (zie boven).
Goedzienden kunnen per onderdeel ervaren hoe complex het verwerken en interpreteren van de visuele wereld is. CVI Experience kan zo bijdragen aan het begrip van goedziende mensen voor de problemen waar hun kind, leerling, partner of cliënt mee te maken kunnen krijgen.
De oefeningen op de bijgesloten download CVI Experience zijn toegankelijk voor volwassenen, maar sommige ook voor kinderen en jongeren.

Auteur: Florine Pilon

€ 19.84 per stuk (incl. 9% BTW)
Bestel E-BOOK
€ 19.00 per stuk (incl.9% BTW)
omslag CVI experience (english version)

163143190028 CVI Experience (english version) : ISBN 9789071534782

Simulation of visual processing difficulties to provide insight into the consequences of cerebral visual impairment in children, youths and adults.
Visual perception is very important in order to function normally in the world. We usually think the world is as we see it. We assume our perception is 'perfect' and correct. However, visual perception is a complex process. Our brains continuously process information that enters via the eyes, linking it to existing knowledge, integrating and interpreting it, allowing us to understand and recognise what we see. Brain damage can sometimes disrupt this process. This is referred to as Cerebral Visual Impairment (CVI).
Bartiméus is an expert in the diagnosis of CVI, and treats children and adults with this condition.

CVI is a complex diagnosis with a variety of forms. The desire expressed by many parents or partners to see the world through the eyes of their child or partner is not easily fulfilled. CVI Experience tries to allow people to experience the complexity of visual processing. This knowledge and experience ensures greater empathy and understanding among everyone involved with people with CVI

This book includes a download CVI Experience with all of the files that can be used for the exercises. Some items fall into multiple categories and can be applied in different situations.

Author: Florine Pilon

€ 19.84 per stuk (incl. 9% BTW)
Bestel E-BOOK
€ 19.00 per stuk (incl.9% BTW)
Crowding training

163143190075 Crowding training (Nederlands)

Doelgroep:
Enkelvoudig beperkte slechtziende kinderen van 4-9 jaar. Een verstandelijke en/of motorische beperking is een contra-indicatie.

Doel van de training:
Het verbeteren van de nabijvisus (leesvisus) en verminderen van centrale crowding bij jonge, enkelvoudig beperkte slechtziende kinderen. In 2013 is de training wetenschappelijk onderbouwd (zie Huurneman et al. IOVS 54:6208-6216 (2013). Tijdens de training oefenen kinderen met drukke opdrachtbladen waarop veel symbooltjes dicht bij elkaar staan. Hierbij wordt de detailwaarneming, nauwkeurige oogmotoriek, interferentiecontrole (gerichte/selectieve visuele aandacht) en oog-hand coördinatie aangesproken. Deze vaardigheden zijn vaak minder sterk ontwikkeld bij slechtziende kinderen, maar kunnen worden verbeterd door een gerichte training. .

Inhoud: Handleiding, 3 x opdrachtenboek, antwoordenboek LOCO, LOCO-doosje, 3 stiften, oefenvel, 20 logboekformulieren, beloningssysteem (UILEN-blok met stickervellen) en een set visuskaarten. .

Auteur: Bianca Huurneman
Prijs: € 135,00 (excl. Verzendkosten)
Verschenen: 2014

€ 145.80 per stuk (incl. 9% BTW)
Crowding training

163143190074 Crowding training English

Goal of the training:
Improving near visual acuity and reducing central crowding in young children with visual impairment. During this evidence-based training, children learn to work with very crowded visual material (Huurneman et al. IOVS 54:6208-6216 (2013)). The training poses a demand on the perception of fine detail, accurate and steady eye movements, interference control (focussed/ selective visual attention), and eye hand coordination. Children with visual impairment often show a delay in these skills and they can be improved by training.

Target population:
Children with visual impairment aged 4-9 years. An additional motor and/or intellectual impairment is an exclusion criterion.

Content training: :
Manual, exercise books, answer book, LOCO-box, markers, exercise sheet, report forms, reward system, and a near visual acuity chart.

Author: Bianca Huurneman
Price: € 135,- (excl. postage/shipping costs)
Published: 2014

€ 145.80 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag onderzoek naar de visuele functies

163143190014 Onderzoek naar de visuele functies

Het meten van de visuele functies lukt soms niet op de gebruikelijke wijze. Dit doet zich onder andere voor bij mensen met een verstandelijke beperking, een psychische stoornis, communicatieproblemen of dementie.

Visueel functieonderzoek bij deze mensen vraagt specifieke meettechnieken, een andere bejegening en meer samenwerking met andere disciplines dan gebruikelijk.
In dit boek wordt ingegaan op prevalentie en oorzaken van visuele stoornissen, psychologische aspecten van visueel functieonderzoek, specifieke meetmethodes, de interpretatie van onderzoeksresultaten, compensaties, omgevingsaanpassingen en hulpverlening. Het boek wordt afgerond met twee casusbesprekingen.
‘Onderzoek naar de visuele functies’ is bestemd voor AVG-artsen, oogartsen, oogheelkundig assistenten en orthoptisten en bevat ook nuttige informatie voor psychologen, orthopedagogen en ergotherapeuten.

Redactie:

Mies van Genderen
Frans Gunther
Marlies Raemaekers

€ 14.17 per stuk (incl. 9% BTW)