Klantenservice Inloggen Winkelmandje 0
Normale lettergrootte Grotere letters Selecteer taal

Boek

Bindungsbeziehung entwickeln

Ein Arbeitsbuch für die Gestaltung einer engen Bindungsbeziehung mit Kindern oder Erwachsenen mit schwerer geistiger oder mehrfacher Behinderung.

Ansichtsexemplar

Dieses Buch handelt von Elementen, die nötig sind, um den Aufbau einer engen und vertrauensvollen Bindungsbeziehung mit Kindern oder Erwachsenen mit einer schweren geistigen Behinderung oder mit mehrfachen Behinderungen zu erreichen. Die Bedeutung des Aufbaus einer Bindungsbeziehung basiert auf der Bindungstheorie. Durch die Investition in die Beziehung, erhält ein Kind die Möglichkeit, eine Bindungsbeziehung zu entwickeln, so dass es sich sicher fühlt und beginnt zu wagen, die Welt zu erkunden.

Im Buch ist der enge Bezug zu den Klienten beschrieben, daher ist das Buch primär für deren Betreuer oder Pflegekräfte geschrieben. Es eignet sich aber auch für Eltern und andere Fachleute, die mit der Erziehung und Betreuung von Menschen mit mehrfachen Behinderungen beschäftigt sind.

Autor: Paula Sterkenburg

Prijs

€10,50

Toevoegen

Aantal

Artikelnummer

163143190024

ISBN

9789071534737

Boek

Care with vision

Understanding and helping people with an intellectual and visual disability
Visual impairment is a common, but often underestimated problem in children and adults with a learning disability.

The authors of this book, all working in the Netherlands, are highly involved in services for these persons with special needs. They gave several courses on the prevalence and consequences of problems in visual functioning in persons with a learning difficulty. Using the 'Step-by-Step' model, this book leads the user from signalling the (visual) problems to helping the client.

Part 1 starts by giving information on the visual disabilities and their influence on behaviour (Chapters 2 and 3). Part 2 focuses on the 'Step-by-Step' model. Chapter 4 is meant to explain the 'Step-by-Step' model. Chapters 5, 6 and 7 show how the 'Step-by-Step' model is used when dealing with complicated problems. Chapter 8 describes how the model can be used to help parents who experience difficulties with the care of their child with learning difficulties.

Furthermore, every chapter provides case studies and, where applicable, DVD-material is added. As the goal of this book is to improve one’s own professional capacities in psychological assessment, exercises are provided throughout the book. When working through Care with Vision on your own it is advisable to stop your reading, to do the appropriate exercise provided, and then to continue. You will find it a practical book, motivating you to participate by doing the exercises and using the DVD-material.

The book can be used for general information, but also by those who want to present courses on visual impairment in people with a learning difficulty. During such courses the book can be used as a training guide.

Authors:
Joop Stolk
Trudy Arentz
Paula Sterkenburg

Prijs

€40,09

Toevoegen

Aantal

Artikelnummer

163143190025

ISBN

9789071534997

Boek

Developing Attachment

Developing Attachment is a workbook for building up a secure relationship with children or adults with severe intellectual or multiple disabilities. By building up a secure relationship they can be stimulated to develop further.

This book is about the elements that are necessary in order to build up an attachment relationship with children or adults with a severe intellectual disability or with multiple disabilities. The importance of building up an attachment relationship is based on the attachment theory.

The book aims to give information to caregivers who provide daily care to these very vulnerable children. We show how caregivers enter into a relationship with four clients at Bartiméus. In the text we generally refer to children, but of course the text can also be applied to developing an attachment relationship with adults with severe intellectual or multiple disabilities.

It is also suitable for educational programmes at schools or within educational centres.

Author: Paula Sterkenburg

Prijs

€10,50

Toevoegen

Aantal

Artikelnummer

163143190029

ISBN

9789461071477

Boek

IK & JIJ

Sociale competentietraining voor blinde en slechtziende kinderen

Inkijkexemplaar

Niet alle kinderen met een visuele beperking groeien zo maar op tot competente en weerbare volwassenen. Zeker wanneer er bij de kinderen sprake is van andere beperkingen zoals een verstandelijke beperking. Een sociale competentietraining voor kinderen tussen 10 en ± 15 jaar is een goede ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling, om de uitdagingen van de basisschoolperiode en de puberteit aan te kunnen.

Doelgroep
Deze training is in principe geschreven voor slechtziende en blinde kinderen tussen de 10 en ± 15 jaar functionerend op moeilijk lerend (ml) of zeer moeilijk (zml) niveau. Blinde of slechtziende kinderen tussen de ongeveer 8 en 10 jaar functionerend op normaal lerend niveau, kunnen echter ook profiteren van de training. Maximaal kunnen er 6 deelnemers meedoen.

Het gaat om kinderen die in het sociale verkeer moeite hebben met adequaat reageren.
De volgende gedragingen komen voor:
• Impulsief reageren (schreeuwen/ruzie maken) wanneer iets niet goed gaat
• Niet /nauwelijks reageren wanneer iets niet bevalt
• Moeilijk vriendjes kunnen maken of houden

Doelstelling
Doel van deze training is het vergroten van de emotionele veerkracht, sociale competentiebeleving, probleemoplossend vermogen en weerbaarheid. Hierdoor zijn kinderen met een visuele beperking beter in staat de ontwikkelingstaken passend bij hun leeftijd en niveau aan te kunnen.

Inhoud
De training bestaat uit 13 bijeenkomsten, die zijn beschreven in de handleiding. De generalisatie van dat wat geoefend wordt, naar thuis of de groepssituatie vindt plaats door de opdrachten in de werkboeken, die ouders of begeleiders met de kinderen uitvoeren. In elke doos zijn 6 werkboeken bijgevoegd. Het is aan te bevelen om deze training te laten geven door deskundigen, die niet dagelijks te maken hebben met deze kinderen zoals pedagogen, psychologen, intern begeleiders en psychomotorisch therapeuten.

Meer informatie:

Auteurs: Floor Jurriëns & Marie-Louise Straus

Verschenen in 2013

Prijs

€101,25

Toevoegen

Aantal

Artikelnummer

163143190076

Boek

Individual relocation profile and relocation plan

Supporting children and adults with intellectual and sensory disabilities when moving house.

Viewing copy

Although moving house is not uncommon for people with intellectual and sensory disabilities, moving can be a stressful event and have a large impact on a person’s life.

Bartiméus Expertise Centre Deafblindness has developed an individual relocation profile and relocation plan in order to support people with intellectual and sensory disabilities when moving house. To ensure the move proceeds as smoothly and efficiently as possible, this book provides guidelines and tips for the phases before, during and after the move.

The individual relocation profile and relocation plan was written to guide those who support people with intellectual and sensory disabilities. Special attention is paid to people with deafblindness. The individual character of this book makes it appropriate for a wide audience. The book can be used for a person moving between houses within the same residential facility, from one residential facility to another, or from a home situation into residential facility.

This book provides background information that can be used to create a personal profile for the person moving house. It also offers guidelines for an individual relocation plan, with room for practical guidelines and agreements about how and when to do what in the different phases of the moving process.

Authors: Marijse Pol e.o.

Prijs

€15,79

Toevoegen

Aantal

Artikelnummer

163143190031

ISBN

9789071534751

Boek

Individueel Verhuisprofiel en Verhuisplan

Ondersteunen van kinderen en volwassenen met een verstandelijke en zintuiglijke beperking bij verhuizen

Inkijkexemplaar

Verhuizen is niet ongewoon in het leven van personen met een verstandelijke en zintuiglijke beperking. Verhuizen kan een stressvolle gebeurtenis zijn en een grote impact hebben op iemands leven.
Om mensen met een verstandelijke en zintuiglijke beperking goed te kunnen ondersteunen bij een verhuizing heeft het Bartiméus Expertisecentrum Doofblindheid het individueel verhuisprofiel en verhuisplan ontwikkeld. Om de verhuizing zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit boek richtlijnen en tips gegeven voor de ondersteuning voor, tijdens en na de verhuizing.

Het individueel verhuisprofiel en verhuisplan is geschreven voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke en zintuigelijke beperking en er is specifiek aandacht voor personen met doofblindheid. Het individuele karakter van dit boek maakt het toepasbaar voor een brede doelgroep. Dit boek kan ingezet worden wanneer iemand binnen een organisatie verhuist, van de ene naar een andere organisatie verhuist, maar bijvoorbeeld ook wanneer iemand van de thuissituatie naar een organisatie verhuist.

Dit boek geeft achtergrond informatie welke gebruikt kan worden om het persoonlijke profiel te maken van diegene die gaat verhuizen. Daarnaast wordt er een individueel plan gemaakt met praktische richtlijnen en afspraken over wat wanneer te doen en hoe, voor de verschillende fasen van de verhuizing. Hier is de link naar de gratis download bijlagen in pdf-vorm.

Auteur: Marijse Pol

Prijs

€15,79

Toevoegen

Aantal

Artikelnummer

163143190009

ISBN

9789071534744

Boek

Intervening in Stress, Attachment and Challenging Behaviour

This thesis is of importance to the care of persons with disabilities.

First, the study confirmed the plasticity of the development of an attachment relationship even in adolescence, indicating also that it was possible to develop an affect-regulating relationship with clients with visual and severe intellectual disabilities who had not had the opportunity to develop an attachment relationship with specific attachment figures earlier in life.

Second, an attachment-based intervention can help children with multiple disabilities and unfavourable past experiences to cope with challenges to mental health. This was found in clients for whom, in the past, no other therapies and interventions had proven successful.

Author: Paula Sterkenburg

Prijs

€12,15

Toevoegen

Aantal

Artikelnummer

163143190032

ISBN

9789071534577

Boek

Mentaliseren kan je leren

Introductie in Mentaliseren Bevorderende Begeleiding (MBB)

Inkijkexemplaar

Een handreiking voor alle begeleiders van mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking die te maken hebben met problematische gehechtheid, psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen.

Deze handreiking is een introductie in Mentaliseren Bevorderende Begeleiding (MBB). Dit boek sluit aan op de trainingen, workshops, consultatie en supervisie die al vele jaren gegeven worden over MBB, zowel binnen als buiten Bartiméus. Met dit boek zijn drie doelen gerealiseerd. Ten eerste is er nu in Nederland een concrete handreiking voor ouders en praktijkwerkers, die zich willen bekwamen in MBB. Ten tweede is deze veelbelovende methodiek vertaald voor het werkveld kinderen, jeugdigen en volwassenen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Ten derde worden door de praktische tips begeleiders geholpen om het mentaliserend vermogen van onze cliënten te ontwikkelen en te stimuleren. Zo versterken ze van deze cliënten veerkracht en kwaliteit van bestaan. Deze handreiking is gebaseerd op literatuurstudie, scholing, supervisie en ervaring in het werken met cliënten en hun ouders of verzorgers binnen de afdeling Psychotherapie Bartiméus en het Expertisecentrum Gehechtheid en Sociale relaties van Bartiméus. Auteurs: Francien Dekker-van der Sande en Paula Sterkenburg

Prijs

€23,78

Toevoegen

Aantal

Artikelnummer

163143190039

ISBN

9789491838354

Boek

Vertrouwensrelatie voor ontwikkeling

Een werkboek voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met kinderen en volwassenen met een ernstig verstandelijke of een meervoudige beperking.

Inkijkexemplaar

Door te investeren in een vertrouwensrelatie krijgt een kind de mogelijkheid zich te hechten. Het voelt zicht veilig en durft te gaan exploreren. Dit boek gaat over de elementen die nodig zijn om een vertrouwensrelatie op te bouwen met kinderen of volwassenen met een ernstig verstandelijke beperking of met een meervoudige beperking. Het belang om een vertrouwensrelatie op te bouwen is gebaseerd op de gehechtheidstheorie.

Het boek geeft informatie aan begeleiders die dagelijkse zorg bieden aan deze zeer kwetsbare kinderen. Aan de hand van vier cliënten van Bartiméus worden voorbeelden gegeven.
In de tekst wordt gesproken over kinderen, maar het boek is ook te gebruiken voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met volwassenen met een ernstig verstandelijke of een meervoudige beperking.

Het boek is primair geschreven voor begeleiders van kinderen en volwassen met een ernstig verstandelijke of een meervoudige beperking. Het is ook geschikt voor ouders en andere professionals die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en zorg van mensen met een meervoudige beperking.

Auteur: Paula Sterkenburg

Prijs

€10,50

Toevoegen

Aantal

Artikelnummer

16370240002

ISBN

9789491071262

Let op:
In verband met de geadviseerde maatregelen rond het corona virus is onze klantenservice telefonisch beperkt bereikbaar namelijk van 10:00 tot 15:00 uur.
Al uw vragen kunt u sturen per e-mail naar klantenservice@webedu.nl