Uitgebreide weergave

Recht door de cijfers

Versie: 2018
Artikelnr: EP47810026
Aantal pagina's: 168

Cijfers zonder de juiste context geven geen informatie. Wij hebben dit boek geschreven voor mensen zonder financiële achtergrond die een beter begrip willen krijgen van de inhoud van een jaarrekening. Daarbij hebben wij zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de wet en andere regelgeving. Met dit boek kan iedereen een willekeurige jaarrekening doorgronden om daarmee de juiste vragen te stellen en / of te beantwoorden.

Meer informatie

€ 34.95 per stuk (incl. 6 % BTW)

Hoe verkoop je innovatie?

Artikelnr: EP141090007
ISBN: 9789491838385 Aantal pagina's: 100

Er wordt geschreven over innovatie, maar nog nooit is er een boek geschreven over één van de belangrijkste thema’s van innovatie: hoe verkoop je een innovatie?

Het Nederlandse bedrijfsleven blinkt uit in innovaties, maar slechts een enkeling slaagt erin het product succesvol naar de markt te brengen. Zowel beginnende als volwassen bedrijven worstelen met de vraag hoe een nieuw product naar de markt gebracht moet worden. Waarom is het verkopen van innovatie zo moeilijk? Welke vaardigheden zijn er voor nodig en zijn deze anders dan voor een bestaand product of commodity?

Waarom is het verkopen van innovatie zo moeilijk?

1. De meeste...

Meer informatie

€ 24.95 per stuk (incl. 6 % BTW)

Strategisch en operationeel performance management

Op zoek naar essentiële sturingsinformatie
Artikelnr: EP141090005
ISBN: 9789491838378 Aantal pagina's: 212

Dit boek over strategisch en operationeel performance management biedt u, naast theorie, een werkwijze om op ieder niveau van de organisatie een balanced scorecard te ontwikkelen en vervolgens een werk­wijze om een interne procesaudit uit te voeren. Balanced scorecards zijn een hulpmiddel voor het management op ieder niveau van de organisatie om te kunnen sturen op de uitvoering en realisatie van de strategische respectievelijk operationele doelstellingen. Ook interne procesaudits dragen hieraan bij.
Auteur: René van Dinten

Meer informatie

€ 32.00 per stuk (incl. 6 % BTW)