Uitgebreide weergave

E-Marketing To Go!

Online marketing in commerciële bedrijfsvoering
Versie: 2e druk
Artikelnr: EP141090008
ISBN: 9789491838422 Aantal pagina's: 262


Een boek over eMarketing, is dat nog wel nodig in dit online tijdperk? Via Google is toch alles met een simpele zoekopdracht terug te vinden; wat kan een boek daar nog aan toevoegen? Het meeste van wat in dit boek staat is inderdaad ook wel ergens online beschikbaar, maar juist in deze tijd van snelle digitale ontwikkelingen geeft een boek zoals dit structuur en overzicht. Het onderscheidt de hoofd- van de bijzaken in één overzichtelijk geheel, zonder door te veel bijzaken te worden afgeleid. Dit boek biedt daarmee alle praktische en direct toepasbare kennis die nodig is om de inzet...

Meer informatie

€ 34.95 per stuk (incl. 6 % BTW)

E-Marketing To Go! - (English version)

Online marketing in the commercial environment
Versie: 2nd edition
Artikelnr: EP141090009
ISBN: 9789491838439 Aantal pagina's: 260


A book about eMarketing, is that still of any value in this online era? You can find almost anything online with a simple search query: what can a book add to that? Indeed, information about the topics covered in this book is also widely available online. Nevertheless, especially in this era of rapid digital developments, a book provides structure and overview. It distinguishes the main issues from the side issues, without being distracted by too much details. This book offers practical and readily applicable knowledge, necessary to be involved in online marketing in a commercial context. It presents an introduction...

Meer informatie

€ 34.95 per stuk (incl. 6 % BTW)

Social Media To Go!

De basis van social media in commerciële bedrijfsvoering
Versie: 2de druk
Artikelnr: EP141090010
ISBN: 9789491838453 Aantal pagina's: 248


Tweede, herziene, druk.
Een boek over de bedrijfsmatige inzet van social media? Alles daarover is toch al online te vinden; wat voegt een boek daar aan toe?
Veel kennis is inderdaad online beschikbaar, maar juist in deze tijd van snelle digitale veranderingen geeft een boek zoals dit houvast. Het onderscheidt de hoofd- van de bijzaken in één overzichtelijk geheel, zonder door te veel details en zijwegen te worden afgeleid. Dit boek biedt alle praktische en direct toepasbare kennis die je nodig hebt om de inzet van social media in een commerciële context te kunnen beoordelen, organiseren en aansturen.
In...

Meer informatie

€ 31.80 per stuk (incl. 6 % BTW)

Social Media To Go! (English version)

The role of social media in a commercial setting
Versie: 2nd edition
Artikelnr: EP141090011
ISBN: 9789491838590 Aantal pagina's: 254


A book about the commercial use of social media, is that still of any value in this online era? Since you can find almost anything online with a simple search query and a mouse click, what can a traditional book add to that? Indeed, information about the topics covered in this book is also widely available online. Nevertheless, especially in this era of rapid digital developments, a book provides structure and overview. It distinguishes the main topics from the side topics, without getting distracted by too much details. This book offers practical and readily applicable knowledge, necessary to get...

Meer informatie

€ 31.80 per stuk (incl. 6 % BTW)