Uitgebreide weergave

Paperback Brieven uit Shanghai

Ervaringen en belevenissen van verpleegkunde studenten in China
Artikelnr: EP141120001
Aantal pagina's: 72Meer informatie

€ 8.00 per stuk (incl. 6 % BTW)

Paperback Beroepsonderwijs in de gezondheidszorg: samenspel tussen arbeidsorganisaties en school noodzaak

Lessen uit 40 jaar participeren in beroepsonderwijs
Artikelnr: EP47810022
Aantal pagina's: 82

Samenwerking tussen onderwijsorganisatie en arbeidsorganisatie(s) is noodzaak.
Veertig jaar ervaring in het werken in het middelbaar beroepsonderwijs heeft de overtuiging gebracht dat het middelbaar beroepsonderwijs alleen succesvol kan zijn, wanneer die samenwerking tussen opleiding (onderwijs) en arbeidsorganisatie ook daadwerkelijk vorm krijgt, zowel in de curriculumontwikkeling, de curriculumuitvoering als de curriculumevaluatie.
Een adequate samenwerking zorgt ervoor, dat er beroepsbeoefenaren worden afgeleverd die daadwerkelijk als beginnende beroepsbeoefenaar aan de slag kunnen, waarbij de basis is gelegd om zich te blijven ontwikkelen als beroepsbeoefenaar en alle ontwikkelingen die in het beroepenveld plaatsvinden in de dagelijkse beroepsuitoefening kunnen integreren en verwerken.

In deze publicatie...

Meer informatie

€ 8.00 per stuk (incl. 6 % BTW)

Paperback Van paleistuin tot vier hoog achter

Ervaringen en belevingen bij het examineren en diplomeren van gastouders
Artikelnr: EP47810021
Aantal pagina's: 70

"Zadkine heeft in de periode 2010-2013 een groot aantal gastouders geëxamineerd en gediplomeerd. Het examen had de vorm van een proeve van bekwaamheid. De proeve werd afgenomen door een praktijkexaminator.

In deze periode zijn er honderden examens afgenomen door een vast team van praktijkexaminatoren. Tijdens die afname van de proeven maakten de praktijkexaminatoren soms bijzondere dingen mee. Een aantal van die ervaringen zijn door de praktijkexaminatoren op schrift gesteld.

Aan het einde van dit project van Zadkine zijn al die geschreven ervaringen gebundeld. In deze publicatie zijn die ervaringen opgenomen. Ik hoop dat u er net zo van...

Meer informatie

€ 8.00 per stuk (incl. 6 % BTW)

Paperback Leren in de Zadkine Centers

Artikelnr: EP47810014
Aantal pagina's: 90

"Leren in de Zadkine Centers: een nieuwe vorm van stagelopen en beroepspraktijkvorming. Een aantal jaren geleden was er een enorm tekort aan stageplaatsen voor de studenten van de opleiding zorghulp en de opleiding helpende zorg en welzijn. Zadkine was niet meer in staat om al haar studenten van deze opleidingen onder te brengen in reguliere stageplaatsen. Toen is er gezocht naar alternatieve stageplaatsen. En deze zijn gevonden in het toenmalige concept-de zorgwinkel, een centrum midden in de wijk van waaruit studenten stage kunnen lopen bij particuliern en organisaties in het kader van hun opleiding. Stage lopen in de Zorgwinkel, later...

Meer informatie

€ 8.00 per stuk (incl. 6 % BTW)

Paperback Competentiegericht leren

Informatie voor arbeidsorganisaties
Artikelnr: EP47810001
Aantal pagina's: 64"Competentiegericht leren is vanaf het studiejaar 2010-2011 in alle opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs ingevoerd. Deze vorm van leren is fundamenteel verschillend van de huidige manier van leren via de eindtermgerichte opleidingen. Eén van die verschillen is de intensieve samenwerking tussen arbeidsorganisaties en de school. Samenwerking die gericht is op het ontwikkelen van leerprocessen en het realiseren van leerprocessen waarbij de deelnemers in staat zullen zijn om na diplomering als adequaat beginnende beroepsbeoefenaren te kunnen functioneren. Competentiegericht leren vereist dan ook samenwerking tussen alle opleiders, zoals docenten, praktijkopleiders en werkbegeleiders. In deze brochure wordt informatie gegeven...

Meer informatie

€ 8.00 per stuk (incl. 6 % BTW)

Paperback De didaktiek van de leertuin

Artikelnr: EP47800001
Aantal pagina's: 60Eén van de meest essentiële kenmerken van het competentiegericht leren is het zelf sturen van het leerproces. Tijdens het competentiegericht leren leert de deelnemer steeds meer sturing te geven aan zijn eigen leerproces. Daartoe werkt hij alleen of samen met anderen aan opdrachten. Binnen de school is meestal een aparte ruimte ingericht waar aan deze opdrachten gewerkt kan worden. Binnen Zadkine, Opleidingencentrum Gezondheidszorg, Laboratoriumtechniek en Optiek wordt deze ruimte de leertuin genoemd. In de leertuin zijn altijd docenten en/of leerbegeleiders aanwezig. Zij begeleiden de deelnemers bij hun leerproces. In deze publicatie wordt aandacht besteed aan de...

Meer informatie

€ 8.00 per stuk (incl. 6 % BTW)