Strategisch en operationeel performance management

Dit boek over strategisch en operationeel performance management biedt u, naast theorie, een werkwijze om op ieder niveau van de organisatie een balanced scorecard te ontwikkelen en vervolgens een werk­wijze om een interne procesaudit uit te voeren. Balanced scorecards zijn een hulpmiddel voor het management op ieder niveau van de organisatie om te kunnen sturen op de uitvoering en realisatie van de strategische respectievelijk operationele doelstellingen. Ook interne procesaudits dragen hieraan bij.
Auteur: René van Dinten
Artikelnr: EP141090005
ISBN: 9789491838378
Aantal pagina's: 212
Versie: 1

Minder informatie

€ 32.00 per stuk (incl. 6% BTW)