Winkelwagen 0

Brieven uit Shanghai

Ervaringen en belevenissen van verpleegkunde studenten in China

EP141120001

Toon meer

Toon minder

€8,65
  • Aantal in winkelwagen

Beroepsonderwijs in de gezondheidszorg: samenspel tussen arbeidsorganisaties en school noodzaak

Lessen uit 40 jaar participeren in beroepsonderwijs

EP47810022

Samenwerking tussen onderwijsorganisatie en arbeidsorganisatie(s) is noodzaak. Veertig jaar ervaring in het werken in het middelbaar beroepsonderwijs heeft de overtuiging gebracht dat het middelbaar beroepsonderwijs alleen succesvol kan zijn, wanneer

Samenwerking tussen onderwijsorganisatie en arbeidsorganisatie(s) is noodzaak.
Veertig jaar ervaring in het werken in het middelbaar beroepsonderwijs heeft de overtuiging gebracht dat het middelbaar beroepsonderwijs alleen succesvol kan zijn, wanneer die samenwerking tussen opleiding (onderwijs) en arbeidsorganisatie ook daadwerkelijk vorm krijgt, zowel in de curriculumontwikkeling, de curriculumuitvoering als de curriculumevaluatie.
Een adequate samenwerking zorgt ervoor, dat er beroepsbeoefenaren worden afgeleverd die daadwerkelijk als beginnende beroepsbeoefenaar aan de slag kunnen, waarbij de basis is gelegd om zich te blijven ontwikkelen als beroepsbeoefenaar en alle ontwikkelingen die in het beroepenveld plaatsvinden in de dagelijkse beroepsuitoefening kunnen integreren en verwerken.

In deze publicatie wordt een (persoonlijke) neerslag gegeven van veertig jaar participeren in dat middelbaar beroepsonderwijs.
Lessen die getrokken kunnen worden worden in het laatste hoofdstuk verwoord.
Met deze lessen kan de ontwikkeling van de samenwerking tussen onderwijsorganisatie en beroepsorganisatie verder worden vorm gegeven, zodat in de komende decennia het lerend werken en werkend leren een nieuwe impuls kunnen krijgen.

Toon meer

Toon minder

€8,65
  • Aantal in winkelwagen

Van paleistuin tot vier hoog achter

Ervaringen en belevingen bij het examineren en diplomeren van gastouders

EP47810021

"Zadkine heeft in de periode 2010-2013 een groot aantal gastouders geëxamineerd en gediplomeerd. Het examen had de vorm van een proeve van bekwaamheid. De proeve werd afgenomen door een praktijkexaminator. In deze periode zijn er honderden examens af

"Zadkine heeft in de periode 2010-2013 een groot aantal gastouders geëxamineerd en gediplomeerd. Het examen had de vorm van een proeve van bekwaamheid. De proeve werd afgenomen door een praktijkexaminator.

In deze periode zijn er honderden examens afgenomen door een vast team van praktijkexaminatoren. Tijdens die afname van de proeven maakten de praktijkexaminatoren soms bijzondere dingen mee. Een aantal van die ervaringen zijn door de praktijkexaminatoren op schrift gesteld.

Aan het einde van dit project van Zadkine zijn al die geschreven ervaringen gebundeld. In deze publicatie zijn die ervaringen opgenomen. Ik hoop dat u er net zo van geniet als wij (praktijkexaminatoren en medewerkers examenbureau van Zadkine) hebben gedaan."

Toon meer

Toon minder

€8,65
  • Aantal in winkelwagen

Leren in de Zadkine Centers

EP47810014

"Leren in de Zadkine Centers: een nieuwe vorm van stagelopen en beroepspraktijkvorming. Een aantal jaren geleden was er een enorm tekort aan stageplaatsen voor de studenten van de opleiding zorghulp en de opleiding helpende zorg en welzijn. Zadkine w

"Leren in de Zadkine Centers: een nieuwe vorm van stagelopen en beroepspraktijkvorming. Een aantal jaren geleden was er een enorm tekort aan stageplaatsen voor de studenten van de opleiding zorghulp en de opleiding helpende zorg en welzijn. Zadkine was niet meer in staat om al haar studenten van deze opleidingen onder te brengen in reguliere stageplaatsen. Toen is er gezocht naar alternatieve stageplaatsen. En deze zijn gevonden in het toenmalige concept-de zorgwinkel, een centrum midden in de wijk van waaruit studenten stage kunnen lopen bij particuliern en organisaties in het kader van hun opleiding. Stage lopen in de Zorgwinkel, later Zadkine Centers genaamd, heeft een bijzonder karakter. Je leert er natuurlijk je toekomstig beroep, maar de praktijk leer je vooral met behulp van het uitvoeren van ‘klussen’ die in de wijk uitgevoerd worden en waarvoor normaliter geen betaalde kracht beschikbaar is. Zaken als tijdelijk ondersteunen van de hyuidshouding van een gezin, ondersteunen bij sportactiviteiten op school, met een oudere buurtbewoner naar het ziekenhuis gaan zijn zaken die tot de beroepscompetenties van de zorghulp en de helpende zorg en welzijn behoren. Het concept van de Zorgwinkel is de afgelopen jaren verder uitgebouwd. Er is een keten van Zadkine Centers opgericht in de stad Rotterdam. In deze brochure wordt het concept vanuit verschillende gezichtspunten beschreven. En geconcludeerd mag worden dat aan de oorspronkelijke doelstelling, het scheppen van extra stage-plaatsen voor de genoemde opleidingen is voldaan".

Peter Post en Ad de Jongh

Toon meer

Toon minder

€8,65
  • Aantal in winkelwagen

Competentiegericht leren

Informatie voor arbeidsorganisaties

EP47810001

"Competentiegericht leren is vanaf het studiejaar 2010-2011 in alle opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs ingevoerd. Deze vorm van leren is fundamenteel verschillend van de huidige manier van leren via de eindtermgerichte opleidingen. Eén va"Competentiegericht leren is vanaf het studiejaar 2010-2011 in alle opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs ingevoerd. Deze vorm van leren is fundamenteel verschillend van de huidige manier van leren via de eindtermgerichte opleidingen. Eén van die verschillen is de intensieve samenwerking tussen arbeidsorganisaties en de school. Samenwerking die gericht is op het ontwikkelen van leerprocessen en het realiseren van leerprocessen waarbij de deelnemers in staat zullen zijn om na diplomering als adequaat beginnende beroepsbeoefenaren te kunnen functioneren. Competentiegericht leren vereist dan ook samenwerking tussen alle opleiders, zoals docenten, praktijkopleiders en werkbegeleiders. In deze brochure wordt informatie gegeven over het competentiegericht leren. Doel van de brochure is onder andere competentiegericht leren te verduidelijken voor alle opleiders, maar heeft ook tot doel om spraakverwarring over begrippen en ideeën te voorkomen. Competentiegericht leren geeft een nieuwe impuls aan de samenwerking tussen arbeidsorganisatie en school".

Toon meer

Toon minder

€8,65
  • Aantal in winkelwagen

De didaktiek van de leertuin

EP47800001

Eén van de meest essentiële kenmerken van het competentiegericht leren is het zelf sturen van het leerproces. Tijdens het competentiegericht leren leert de deelnemer steeds meer sturing te geven aan zijn eigen leerproces. Daartoe werkt hij alleen ofEén van de meest essentiële kenmerken van het competentiegericht leren is het zelf sturen van het leerproces. Tijdens het competentiegericht leren leert de deelnemer steeds meer sturing te geven aan zijn eigen leerproces. Daartoe werkt hij alleen of samen met anderen aan opdrachten. Binnen de school is meestal een aparte ruimte ingericht waar aan deze opdrachten gewerkt kan worden. Binnen Zadkine, Opleidingencentrum Gezondheidszorg, Laboratoriumtechniek en Optiek wordt deze ruimte de leertuin genoemd. In de leertuin zijn altijd docenten en/of leerbegeleiders aanwezig. Zij begeleiden de deelnemers bij hun leerproces. In deze publicatie wordt aandacht besteed aan de didactiek die in de leertuin toegepast kan worden. Het gaat daarbij om docenten en/of leerbegeleiders didactische instrumenten aan te reiken die zij in het begeleiden van het leerproces in de leertuin kunnen toepassen.

Toon meer

Toon minder

€8,65
  • Aantal in winkelwagen