Winkelwagen 0

Cultiveren van Intelligenties

Zorgplicht van het Onderwijs

ISBN: 978-94-6107-167-5
204126050001

Kijk maar om je heen. Leren is een natuurlijk gegeven van alle tijden. Het gebeurt! Spontaan! Omdat we leven! We zien dat elke dag, vooral als we naar kinderen kijken. Je staat er soms versteld van hoe slim mannetjes en vrouwtjes van nauwelijks ander

Kijk maar om je heen. Leren is een natuurlijk gegeven van alle tijden. Het gebeurt! Spontaan! Omdat we leven! We zien dat elke dag, vooral als we naar kinderen kijken. Je staat er soms versteld van hoe slim mannetjes en vrouwtjes van nauwelijks anderhalve turf hoog met hun omgeving omgaan. Je vraagt je dan wel eens af van wie ze dat geleerd hebben. Leren lijkt bij hun vanzelf te gaan, zeker in die eerste levensjaren. Het ligt in hun natuur om te leren van iedereen in hun omgeving.

Toon meer

Toon minder

€29,50
  • Aantal in winkelwagen

Naar een nieuwe kijk op Intelligentie

Cultiveren van Intelligenties

ISBN: 978-94-91838-21-7
204126050002

Stel dat je weet dat het brein van je leerlingen of studenten ‘full speed’ in ontwikkeling is totdat ze ongeveer vijfentwintig jaar zijn. Stel ook dat je weet dat die ontwikkeling één op één verbonden is met de groeikracht van hun intelligentievermog

Stel dat je weet dat het brein van je leerlingen of studenten ‘full speed’ in ontwikkeling is totdat ze ongeveer vijfentwintig jaar zijn. Stel ook dat je weet dat die ontwikkeling één op één verbonden is met de groeikracht van hun intelligentievermogens. En stel ten slotte dat je weet dat de kwaliteit van die groeikracht en daarmee het niveau van hun intelligentie substantieel wordt bepaald door het onderwijs dat ze krijgen. Is het dan niet belangrijk je af te vragen hoe het onderwijs hieraan vormgeeft? Of vorm zou moeten geven? Het onderwijs staat niet stil bij wat intelligentie eigenlijk is, en hoe dit zich ontwikkelt. Als dat wel het geval is, dan komt het meestal – bijvoorbeeld bij vragen rondom hoogbegaafdheid – niet veel verder dan het veelgebruikte, maar vage en volstrekt ontoereikende begrip IQ. Nieuwe (neurologische) inzichten dwingen om fundamenteel anders aan te kijken tegen begrippen als ‘intelligentie’ en ‘leren’, en de ontwikkeling daarvan. Vandaar de hoofdtitel van onze studie: ‘Naar een nieuwe kijk op Intelligentie’. Als gevolg daarvan zien we het onderwijs niet alleen meer als een instituut voor het overdragen van kennis(erfgoed), maar vooral ook als een instituut dat zorg draagt voor een optimale ontwikkeling van intelligentievermogens. In dit Deel II: ‘Cultiveren van Intelligenties, Van Theorie naar Praktijk’ geven we daarvoor een raamwerk met praktische denkmodellen, aanbevelingen en tips. We sluiten aan bij het natuurlijke leren zoals we dat vanaf onze geboorte kennen, en belichten mogelijkheden om vanuit de school dat authentieke leren te versnellen door het activeren van de theoretische, de praktische, de sociale en de creatieve intelligentie. Verwacht geen kant en klare oplossingen. Scholen maken hun eigen keuzes en bouwen naar omstandigheden en mogelijkheden ook een eigen visie op hoe ze aan de slag willen gaan met het concept ‘Cultiveren van Intelligenties’.

Toon meer

Toon minder

€29,50
  • Aantal in winkelwagen