Cover

Lesboek bij de cursus European Paediatric Life Support (Embargo)


LET OP! DIT LESBOEK IS GEBASEERD OP DE OUDE RICHTLIJNEN.
ZODRA ER MEER INFORMATIE BESCHIKBAAR IS OVER DE HERZIENE PUBLICATIE ZULLEN WE DIT IN DE WEBSHOP VERMELDEN.

Dit Nederlandstalige handboek wordt gebruikt tijdens de NRR/ERC EPLS-training maar is ook een uitstekend naslagwerk voor medisch personeel dat specialistische reanimatie van kinderen geeft. EPLS staat voor European Paediatric Life Support. De cursus is bedoeld voor alle medische professionals die in hun werk te maken (kunnen) hebben met de medische herkenning en behandeling van ernstig zieke en gewonde kinderen. Aanbod komen die vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de herkenning van het ernstig zieke of gewonde kind, dan wel gebruikt kunnen worden bij de behandeling. Tijdens de tweedaagse, gestandaardiseerde, cursus is ruim voldoende tijd om de verschillende scenario’s onder toezicht van een instructeur te oefenen. Wanneer u de opleiding volgt bij een instituut dat door de NRR is erkend, wordt de opleiding afgesloten met een certificaat dat ook wordt erkend door de Europese Reanimatie Raad.
ISBN 9789079157679

Bij een afname van 50 stuks of meer gelden onderstaande kortingen. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan graag een mail sturen naar de klantenservice van WebEdu.

Artikelnr : NRR69440031
ISBN : 9789079157679
Aantal pagina's : 168
Versie : 2e druk

Minder informatie

Producten