Cover

Handleiding voor de instructeur Basale Reanimatie (Embargo)

LET OP! DIT LESBOEK IS GEBASEERD OP DE OUDE RICHTLIJNEN.
ZODRA ER MEER INFORMATIE BESCHIKBAAR IS OVER DE HERZIENE PUBLICATIE ZULLEN WE DIT IN DE WEBSHOP VERMELDEN.

In deze handleiding voor de instructeur Basale Reanimatie worden de basis principes behandeld van het lesgeven aan volwassenen. De principes van hoe volwassenen leren is beschreven en er wordt aandacht besteed aan de verschillende leermethoden waaronder vaardigheidstraining. De handleiding is een herziening van de vorige editie en heeft geen noemenswaardige inhoudelijke veranderingen ondergaan.

Bij een afname van 50 stuks of meer gelden onderstaande kortingen. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan graag een mail sturen naar de klantenservice van WebEdu.

ISBN 978-90-79157-4-1
2e editie
Aantal pagina’s 36

Artikelnr : NRR69440033
Aantal pagina's : 36
Versie : 1

Minder informatie

Producten