Cover

Lesboek bij de cursus Advanced Life Support (Embargo)

LET OP! DIT LESBOEK IS GEBASEERD OP DE OUDE RICHTLIJNEN.
ZODRA ER MEER INFORMATIE BESCHIKBAAR IS OVER DE HERZIENE PUBLICATIE ZULLEN WE DIT IN DE WEBSHOP VERMELDEN.

Dit Nederlandstalige handboek wordt gebruikt tijdens de NRR/ERC ALS-training maar is ook een uitstekend naslagwerk voor medisch personeel dat specialistische reanimatie geeft. ALS staat voor Advanced Life Support. De cursus is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen en gericht op het aanleren van specialistische reanimatie in teamverband. Aanbod komen onder andere de analyse van verschillende ritmestoornissen, het gebruik van medicatie en defibrillatie. Tijdens de tweedaagse, gestandaardiseerde, cursus is ruim voldoende tijd om de verschillende scenario’s onder toezicht van een instructeur te oefenen. Wanneer u de opleiding volgt bij een instituut dat door de NRR is erkend, wordt de opleiding afgesloten met een certificaat dat ook wordt erkend door de Europese Reanimatie Raad.
ISBN 9789079157648

Bij een afname van 50 stuks of meer gelden onderstaande kortingen. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan graag een mail sturen naar de klantenservice van WebEdu.

Artikelnr : NRR69440010
Aantal pagina's : 216
Versie : 1

Minder informatie

Producten