Uitgebreide weergave

Speelsevorm tot Bewegings Spel

Artikelnr: OZ72200007
Aantal pagina's: 264

Auteur: Trees Werring Lammers

Handreiking bij het bewegen met kwetsbare groepen in de zorg
Het boek behandelt uiteenlopende speelse vormen met materiaal. Het is geschikt om met kwetsbare groepen, op de stoel in de vrije ruimte te bewegen. Het zijn geen therapeutische oefeningen want dat is het domein van gespecialiseerde vakkrachten.

Waarom speelse vormen?
Speelse vormen zijn die vormen van bewegen die iedereen zich in zijn leven spelenderwijs heeft eigen gemaakt en behoeve geen technische aanwijzingen.
Speelse vormen zijn daarom uitermate geschikt voor kwetsbare groepen. Iedereen kan meedoen op zijn eigen niveau.


Meer informatie

€ 39.90 per stuk (incl. 9 % BTW)

Spelenderwijs in beweging

Actief aan tafel
Artikelnr: OZ72200001
Aantal pagina's: 212

Auteur: Trees Werring Lammers

Handreiking voor activiteitenbegeleiders en vrijwilligers in de zorg
Bewegingsactiviteiten aan tafel saai en beperkend?
Niet in ‘Spelenderwijs in Beweging’, het handboek voor activiteitenbegeleiders en vrijwilligers in de zorg. Het boek behandelt uiteenlopende oefeningen met materialen als ballen, ballonnen, pittenzakken, stokken, touwtjes, en werpringen. De oefeningen in speelse vormen zijn eenvoudig toepasbaar door de overzichtelijke en kant-en-klare bewegingssessies.

Meer informatie

€ 35.60 per stuk (incl. 9 % BTW)

De geschiedenis van de twintigste eeuw

De nieuwe oudere
Artikelnr: OZ72200005
Aantal pagina's: 90

Auteur: Ad de Jongh

Deze publicatie is vooral bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die werkzaam zijn in de ouderenzorg, maar zeker ook geschikt voor al die mantelzorgers en vrijwilligers die zich inzetten om het welzijn van degenen die gebruik maken van de ouderenzorg te verhogen.

Meer informatie

€ 10.55 per stuk (incl. 9 % BTW)

Grijze cellen

De nieuwe oudere
Artikelnr: OZ72200003
Aantal pagina's: 70

Auteur: Harry van de Wiel

Verstandig communiceren met ouderen
Dit boek gaat over communiceren met ouderen die wonen in een zorginstelling. Uitgangspunt voor de communicatie met de ouderen is de zorg die aan de oudere mens woonachtig in een zorginstelling wordt verleend. Communicatie in de zin van het geven van informatie, het professioneel luisteren, gesprekken kunnen voeren, kritiek kunnen ontvangen en kritiek geven. Al deze zaken worden in dit boek behandeld. Steeds staat de te geven zorg aan de oudere mens centraal. Het boek is in eerste instantie bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die in de ouderenzorg werkzaam...

Meer informatie

€ 10.55 per stuk (incl. 9 % BTW)

Spelen met je brein

Artikelnr: OZ72200008
Aantal pagina's: 84

Auteur: Ad de Jongh

‘Spelen met je brein’ bevat een aantal spellen: taalspellen, rekenspellen, logigrammen, liedjes- en songspelletjes, geschiedenisspelletjes, van wie is de uitspraak en varia.

Al deze spellen kunnen als uitdagende opgaven worden gezien. Opgaven die wanneer ze opgelost worden een beroep doen op het cognitieve vermogen van de (oudere) mens. De spelende mens ervaart het als uitdaging om voortdurend spelletjes op te lossen. Een aantal spellen doet niet alleen een beroep op de cognities van de mens, maar ook op zijn geheugen. Kortom het oplossen van de opgaven in dit boek is een goed vorm om het geheugen...

Meer informatie

€ 12.50 per stuk (incl. 9 % BTW)