Winkelwagen 0

Artikelnummer 351000

Begeleidershandleiding A

Deze handleiding is bedoeld voor begeleiders die één of meerdere deelnemers (gaan) begeleiden in hun opleiding tot Procesoperator A of Mechanisch operator A.
De opleiding is ontwikkeld door VAPRO en wordt uitgevoerd door een onderwijsinstelling.

Deze handleiding is bedoeld voor begeleiders die één of meerdere deelnemers (gaan) begeleiden in hun opleiding tot Procesoperator A of Mechanisch operator A.
De opleiding is ontwikkeld door VAPRO en wordt uitgevoerd door een onderwijsinstelling.

Toon meer

Toon minder

€27,25
 • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 351001

Begeleidershandleiding B

Deze handleiding is bedoeld voor begeleiders die één of meerdere deelnemers (gaan) begeleiden in hun opleiding tot Procesoperator of Mechanisch Operator B.
De opleiding is ontwikkeld door VAPRO en wordt uitgevoerd door een onderwijsinstelling.

Deze handleiding is bedoeld voor begeleiders die één of meerdere deelnemers (gaan) begeleiden in hun opleiding tot Procesoperator of Mechanisch Operator B.
De opleiding is ontwikkeld door VAPRO en wordt uitgevoerd door een onderwijsinstelling.

Toon meer

Toon minder

€38,15
 • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 830315

Fysische chemie voor de basis Procestechnoloog

Dit boek is bedoeld voor studenten die de VAPRO-D / HBO-CT opleiding volgen. Het boek geeft een inleiding op de belangrijkste onderwerpen binnen de fysische chemie. In het boek komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Gassen.
- Viscositeit.
- Grensvlakverschijnselen.
- Diffusie.
- Eigenschappen van verdunde oplossingen.

Dit boek is bedoeld voor studenten die de VAPRO-D / HBO-CT opleiding volgen. Het boek geeft een inleiding op de belangrijkste onderwerpen binnen de fysische chemie. In het boek komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Gassen.
- Viscositeit.
- Grensvlakverschijnselen.
- Diffusie.
- Eigenschappen van verdunde oplossingen.

Toon meer

Toon minder

€38,15
 • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 350036

K0205 Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek

Let op, bij dit boek (en keuzedeel) heb je het boek Wiskunde voor operator C nodig (art.nr 830301).

In dit boek staan de opdrachten en theorie voor het keuzedeel Voorbereiding HBO wiskunde voor de techniek. Dit keuzedeel is geschikt voor niveau 4.

Let op, bij dit boek (en keuzedeel) heb je het boek Wiskunde voor operator C nodig (art.nr 830301).

In dit boek staan de opdrachten en theorie voor het keuzedeel Voorbereiding HBO wiskunde voor de techniek. Dit keuzedeel is geschikt voor niveau 4.

Toon meer

Toon minder

€50,14
 • Aantal in winkelwagen
€76,30
 • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 350045

K0399 Procestechniek basis

Het keuzedeel Basis procestechniek is bedoeld voor technici, laboranten en analisten die in procestechnische bedrijven werkzaam zijn.

In dit keuzedeel gaat de student uitgebreid kijken naar hoe het proces in het bedrijf waar zij werken of stage lopen is opgebouwd. Ze bekijken welke bewerkingen de grondstoffen moeten ondergaan om te komen tot een goed eindproduct en hoe gezorgd wordt voor een goed procesverloop. Het materiaal voor het keuzedeel bestaat uit opdrachten en theorie.

De opdrachten gaan in op:
- uit welke stappen het productieproces bestaat;
- eenheidsbewerkingen, apparatuur en procesbeheersing;
- bewaken van de productkwaliteit.

In de theorie komen de volgende onderwerpen aan bod:
- procestechnologie;
- opslag en transport;
- mechanische bewerkingen;
- fysische en chemische bewerkingen;
- afvullen en verpakken;
- producteigenschappen;
- procesbeheersing;
- utilities en onderhoud.

Het keuzedeel Basis procestechniek is bedoeld voor technici, laboranten en analisten die in procestechnische bedrijven werkzaam zijn.

In dit keuzedeel gaat de student uitgebreid kijken naar hoe het proces in het bedrijf waar zij werken of stage lopen is opgebouwd. Ze bekijken welke bewerkingen de grondstoffen moeten ondergaan om te komen tot een goed eindproduct en hoe gezorgd wordt voor een goed procesverloop. Het materiaal voor het keuzedeel bestaat uit opdrachten en theorie.

De opdrachten gaan in op:
- uit welke stappen het productieproces bestaat;
- eenheidsbewerkingen, apparatuur en procesbeheersing;
- bewaken van de productkwaliteit.

In de theorie komen de volgende onderwerpen aan bod:
- procestechnologie;
- opslag en transport;
- mechanische bewerkingen;
- fysische en chemische bewerkingen;
- afvullen en verpakken;
- producteigenschappen;
- procesbeheersing;
- utilities en onderhoud.

Toon meer

Toon minder

€103,55
 • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 350038

K0641 Specialisatie eenheidsbewerkingen, geschikt voor niveau 4

In dit boek staan de opdrachten en theorie die bij het keuzedeel Specialisatie eenheidsbewerkingen horen. Het eerste hoofdstuk bevat de koppelopdrachten, die de theorie met de praktijk verbinden. De resterende hoofdstukken bevatten de theorie die nodig is voor het maken van de opdrachten. Geschikt voor niveau 4, Operator C.

In dit boek staan de opdrachten en theorie die bij het keuzedeel Specialisatie eenheidsbewerkingen horen. Het eerste hoofdstuk bevat de koppelopdrachten, die de theorie met de praktijk verbinden. De resterende hoofdstukken bevatten de theorie die nodig is voor het maken van de opdrachten. Geschikt voor niveau 4, Operator C.

Toon meer

Toon minder

€10,90
 • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 350035

K0760 Besturingstechniek voor de operator (niveau 4)

In dit boek staan de opdrachten en theorie voor het keuzedeel Besturingstechniek voor de operator. Dit keuzedeel gaat in op de opbouw en werking van besturingssystemen. Het eerste hoofdstuk bevat de koppelopdrachten, die de theorie met de praktijk verbinden. De resterende hoofdstukken bevatten de theorie die nodig is voor het maken van de opdrachten.

In dit boek staan de opdrachten en theorie voor het keuzedeel Besturingstechniek voor de operator. Dit keuzedeel gaat in op de opbouw en werking van besturingssystemen. Het eerste hoofdstuk bevat de koppelopdrachten, die de theorie met de praktijk verbinden. De resterende hoofdstukken bevatten de theorie die nodig is voor het maken van de opdrachten.

Toon meer

Toon minder

€31,61
 • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 350033

K0763 Coördineren van modificaties in de industrie

Let op: voor dit keuzedeel moet ook nog het boek PROJECTMANAGEMENT van ROEL GRIT (ISBN 978 9001 8502 10) worden besteld. Dit boek dient u elders te bestellen.

Let op: voor dit keuzedeel moet ook nog het boek PROJECTMANAGEMENT van ROEL GRIT (ISBN 978 9001 8502 10) worden besteld. Dit boek dient u elders te bestellen.

Toon meer

Toon minder

€31,61
 • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 350034

K0776 Pneumatiek en hydrauliek geschikt voor niveau 4

In dit boek staan de opdrachten en theorie voor het keuzedeel Pneumatiek en hydrauliek. Dit keuzedeel gaat in op de opbouw en werking van pneumatische en hydraulische systemen. Het eerste hoofdstuk bevat de koppelopdrachten, die de theorie met de praktijk verbinden. De resterende hoofdstukken bevatten de theorie die nodig is voor het maken van de opdrachten.

In dit boek staan de opdrachten en theorie voor het keuzedeel Pneumatiek en hydrauliek. Dit keuzedeel gaat in op de opbouw en werking van pneumatische en hydraulische systemen. Het eerste hoofdstuk bevat de koppelopdrachten, die de theorie met de praktijk verbinden. De resterende hoofdstukken bevatten de theorie die nodig is voor het maken van de opdrachten.

Toon meer

Toon minder

€103,55
 • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 350040

K0826 Productielogistiek

Het keuzedeel ‘Productielogistiek’ gaat in op de logistieke beheersing van productieprocessen. De student gaat kijken naar de logistieke processen die nodig zijn om te zorgen dat de productie efficiënt kan verlopen en het product van de juiste kwaliteit op het juiste moment bij de klant kan worden geleverd.

In de opdrachten wordt gekeken naar de goederenstroom in het bedrijf, de verschillende planningen die in het bedrijf worden gemaakt om de productie goed te laten verlopen en knelpunten in het proces.

In dit keuzedeel komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 goederenstroom;
 voorraadbeheer;
 werkorders;
 planning (Master Production Schedule, Material Requirements Planning, Manufacturing Resource Planning);
 knelpuntenanalyse.

Om dit keuzedeel succesvol te kunnen afronden is naast dit boek nog andere theorie nodig die al eerder in de opleiding aan de orde is geweest. Deze theorie is te vinden in het boek:
850005 - Bedrijfs- en organisatiekunde

Het keuzedeel ‘Productielogistiek’ gaat in op de logistieke beheersing van productieprocessen. De student gaat kijken naar de logistieke processen die nodig zijn om te zorgen dat de productie efficiënt kan verlopen en het product van de juiste kwaliteit op het juiste moment bij de klant kan worden geleverd.

In de opdrachten wordt gekeken naar de goederenstroom in het bedrijf, de verschillende planningen die in het bedrijf worden gemaakt om de productie goed te laten verlopen en knelpunten in het proces.

In dit keuzedeel komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 goederenstroom;
 voorraadbeheer;
 werkorders;
 planning (Master Production Schedule, Material Requirements Planning, Manufacturing Resource Planning);
 knelpuntenanalyse.

Om dit keuzedeel succesvol te kunnen afronden is naast dit boek nog andere theorie nodig die al eerder in de opleiding aan de orde is geweest. Deze theorie is te vinden in het boek:
850005 - Bedrijfs- en organisatiekunde

Toon meer

Toon minder

€31,61
 • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 350039

K0858 Brede verbetermethoden en technieken

Het keuzedeel ‘Brede verbetermethoden en -technieken’ gaat in op de verschillende verbetermethoden die we in de industrie gebruiken om bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen.
De student gaat aan de slag met het herkennen van verliezen en het bepalen van de oorzaken van deze verliezen. Daarna komen de verschillende verbetertechnieken die we kunnen gebruiken om processen te verbeteren aan de orde. Dit alles leidt tot een verbetervoorstel en een implementatieplan.

In dit keuzedeel komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• verliezen;
• probleembeschrijving opstellen;
• oorzaken achterhalen;
• verbetermethoden, zoals TPM, Lean en Six Sigma;
• verbetervoorstel opstellen;
• implementatieplan maken.

Het keuzedeel ‘Brede verbetermethoden en -technieken’ gaat in op de verschillende verbetermethoden die we in de industrie gebruiken om bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen.
De student gaat aan de slag met het herkennen van verliezen en het bepalen van de oorzaken van deze verliezen. Daarna komen de verschillende verbetertechnieken die we kunnen gebruiken om processen te verbeteren aan de orde. Dit alles leidt tot een verbetervoorstel en een implementatieplan.

In dit keuzedeel komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• verliezen;
• probleembeschrijving opstellen;
• oorzaken achterhalen;
• verbetermethoden, zoals TPM, Lean en Six Sigma;
• verbetervoorstel opstellen;
• implementatieplan maken.

Toon meer

Toon minder

€76,30
 • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 350041

K0976 Analyse van monsters door niet-laboranten

Het keuzedeel Analyse van monsters door niet-laboranten is bedoeld voor operators (zowel mechanisch als proces) op niveau 3 en niveau 4 (operator C). In dit keuzedeel gaat de student zich verdiepen in het nemen van monsters en het uitvoeren van analyses met verschillende analysetechnieken. Het materiaal voor het keuzedeel bestaat uit opdrachten en theorie.

De opdrachten van dit keuzedeel gaan over de volgende onderwerpen:
- monstername;
- analysetechnieken;
- kalibratie en onderhoud van analyseapparatuur.

De theorie behandelt de onderwerpen:
- kwantitatieve en kwalitatieve analysetechnieken;
- metingen op basis van chemische reacties;
- spectrometrie;
- chromatografie;
- ijken en kalibreren.

Het keuzedeel Analyse van monsters door niet-laboranten is bedoeld voor operators (zowel mechanisch als proces) op niveau 3 en niveau 4 (operator C). In dit keuzedeel gaat de student zich verdiepen in het nemen van monsters en het uitvoeren van analyses met verschillende analysetechnieken. Het materiaal voor het keuzedeel bestaat uit opdrachten en theorie.

De opdrachten van dit keuzedeel gaan over de volgende onderwerpen:
- monstername;
- analysetechnieken;
- kalibratie en onderhoud van analyseapparatuur.

De theorie behandelt de onderwerpen:
- kwantitatieve en kwalitatieve analysetechnieken;
- metingen op basis van chemische reacties;
- spectrometrie;
- chromatografie;
- ijken en kalibreren.

Toon meer

Toon minder

€31,61
 • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 350044

K1107 Procesveiligheid

Het keuzedeel Procesveiligheid is geschikt voor niveau 4 (operator C). In dit keuzedeel gaat de student kijken naar de risico’s die zich voordoen binnen zijn/haar bedrijf. Er wordt gekeken naar wat procesveiligheid inhoudt en wat er nodig is om de procesveiligheid te beheersen. Het materiaal voor het keuzedeel bestaat uit opdrachten en theorie.

De opdrachten in dit keuzedeel gaan over:
- procesveiligheid op de eigen werkplek;
- de interactie tussen processen;
- procesveiligheid bij onderhoud.

De theorie behandelt: - wat is procesveiligheid;
- procesveiligheidsbeleid en procesveiligheidsmaatregelen;
- ATEX;
- een veilig proces ontwerpen en behouden;
- onderhoud en procesveiligheid.

Om dit keuzedeel succesvol te kunnen afronden is naast dit boek nog andere theorie nodig die al eerder in de opleiding aan de orde is geweest. Deze theorie is te vinden in de boeken:
- 850001 Procesbeheersing deel 1;
- 850002 Procesbeheersing deel 2;
- 850013 Onderhoud;
- 850016 Veiligheid;
- 830320.1 Procesbeheersing voor operator C deel 1;
- 830320.2 Procesbeheersing voor operator C deel 2.

Het keuzedeel Procesveiligheid is geschikt voor niveau 4 (operator C). In dit keuzedeel gaat de student kijken naar de risico’s die zich voordoen binnen zijn/haar bedrijf. Er wordt gekeken naar wat procesveiligheid inhoudt en wat er nodig is om de procesveiligheid te beheersen. Het materiaal voor het keuzedeel bestaat uit opdrachten en theorie.

De opdrachten in dit keuzedeel gaan over:
- procesveiligheid op de eigen werkplek;
- de interactie tussen processen;
- procesveiligheid bij onderhoud.

De theorie behandelt: - wat is procesveiligheid;
- procesveiligheidsbeleid en procesveiligheidsmaatregelen;
- ATEX;
- een veilig proces ontwerpen en behouden;
- onderhoud en procesveiligheid.

Om dit keuzedeel succesvol te kunnen afronden is naast dit boek nog andere theorie nodig die al eerder in de opleiding aan de orde is geweest. Deze theorie is te vinden in de boeken:
- 850001 Procesbeheersing deel 1;
- 850002 Procesbeheersing deel 2;
- 850013 Onderhoud;
- 850016 Veiligheid;
- 830320.1 Procesbeheersing voor operator C deel 1;
- 830320.2 Procesbeheersing voor operator C deel 2.

Toon meer

Toon minder

€50,14
 • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 350047

K1112 Verdieping bedrijfsspecifiek productieprocessen (niv 2 + 3)

Het keuzedeel Verdieping bedrijfsspecifieke productieprocessen voor niveau 2 en 3 is gekoppeld aan verschillende technische kwalificaties op niveau 2 en 3.

In het keuzedeel gaat de student zich verdiepen in de verschillende stappen van het productieproces binnen zijn/haar bedrijf. Verder wordt gekeken naar hoe het proces verloopt en waar eventueel verbeteringen mogelijk zijn. Het materiaal voor het keuzedeel bestaat uit opdrachten en theorie. Daarnaast zal de student ook binnen het bedrijf informatie moeten zoeken over het bedrijfsspecifieke productieproces.

Het keuzedeel Verdieping bedrijfsspecifieke productieprocessen voor niveau 2 en 3 is gekoppeld aan verschillende technische kwalificaties op niveau 2 en 3.

In het keuzedeel gaat de student zich verdiepen in de verschillende stappen van het productieproces binnen zijn/haar bedrijf. Verder wordt gekeken naar hoe het proces verloopt en waar eventueel verbeteringen mogelijk zijn. Het materiaal voor het keuzedeel bestaat uit opdrachten en theorie. Daarnaast zal de student ook binnen het bedrijf informatie moeten zoeken over het bedrijfsspecifieke productieproces.

Toon meer

Toon minder

€31,61
 • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 350046

K1113 Verdieping bedrijfsspecifieke productieprocessen, niveau 4

Het keuzedeel Verdieping bedrijfsspecifieke productieprocessen voor niveau 4 is gekoppeld aan een aantal verschillende technische kwalificaties op niveau 4.
In het keuzedeel gaat de student zich verdiepen in de verschillende stappen van het productieproces binnen zijn/haar bedrijf. Verder wordt gekeken naar hoe het proces verloopt en waar eventueel verbeteringen mogelijk zijn. Het materiaal voor het keuzedeel bestaat uit opdrachten en theorie.

De opdrachten van dit keuzedeel gaan over de volgende onderwerpen:
- in kaart brengen van het proces en veel voorkomende afwijkingen;
- oorzaken van de afwijkingen achterhalen;
- probleembeschrijving opstellen;
- oplossingen voor verbeteringen in het productieproces bedenken;
- verbetervoorstel(len) beschrijven en presenteren;
- kosten-batenanalyse maken.

De theorie die in dit keuzedeel aan bod komt, gaat over:
- schema’s;
- problemen oplossen;
kosten en kostprijsberekening.

Het keuzedeel Verdieping bedrijfsspecifieke productieprocessen voor niveau 4 is gekoppeld aan een aantal verschillende technische kwalificaties op niveau 4.
In het keuzedeel gaat de student zich verdiepen in de verschillende stappen van het productieproces binnen zijn/haar bedrijf. Verder wordt gekeken naar hoe het proces verloopt en waar eventueel verbeteringen mogelijk zijn. Het materiaal voor het keuzedeel bestaat uit opdrachten en theorie.

De opdrachten van dit keuzedeel gaan over de volgende onderwerpen:
- in kaart brengen van het proces en veel voorkomende afwijkingen;
- oorzaken van de afwijkingen achterhalen;
- probleembeschrijving opstellen;
- oplossingen voor verbeteringen in het productieproces bedenken;
- verbetervoorstel(len) beschrijven en presenteren;
- kosten-batenanalyse maken.

De theorie die in dit keuzedeel aan bod komt, gaat over:
- schema’s;
- problemen oplossen;
kosten en kostprijsberekening.

Toon meer

Toon minder

€50,14
 • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 350048

K1127 Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 2

Let op! Dit keuzedeel is sinds 1 augustus 2020 de vervanging voor keuzedeel K0373.

Het keuzedeel Papier en kartonnage is bedoeld voor operators (zowel mechanisch als proces) op niveau 2. In dit keuzedeel gaat de student uitgebreid kijken naar de installaties en apparatuur waarmee papier of karton wordt geproduceerd. Het materiaal voor het keuzedeel bestaat uit opdrachten en theorie.

De opdrachten gaan in op:
- grondstoffen, additieven en coatings;
- het bedienen en bewaken van de zeefpartij, de perspartij, de droogpartij en de nabewerking;
- controles die moeten worden uitgevoerd aan proces en product.

In de theorie komen de volgende onderwerpen aan bod:
- stofvoorbereiding;
- papier en kartonmachine;
- nabewerking en golfkarton.

Om dit keuzedeel succesvol te kunnen afronden is naast dit boek nog andere theorie nodig die al eerder in de opleiding aan de orde is geweest. Deze theorie is te vinden in de boeken:
- 850001 Procesbeheersing deel 1;
- 850004 Procestechnologie deel 2;
- 850006 Productkwaliteit;
- 850013 Onderhoud.

Let op! Dit keuzedeel is sinds 1 augustus 2020 de vervanging voor keuzedeel K0373.

Het keuzedeel Papier en kartonnage is bedoeld voor operators (zowel mechanisch als proces) op niveau 2. In dit keuzedeel gaat de student uitgebreid kijken naar de installaties en apparatuur waarmee papier of karton wordt geproduceerd. Het materiaal voor het keuzedeel bestaat uit opdrachten en theorie.

De opdrachten gaan in op:
- grondstoffen, additieven en coatings;
- het bedienen en bewaken van de zeefpartij, de perspartij, de droogpartij en de nabewerking;
- controles die moeten worden uitgevoerd aan proces en product.

In de theorie komen de volgende onderwerpen aan bod:
- stofvoorbereiding;
- papier en kartonmachine;
- nabewerking en golfkarton.

Om dit keuzedeel succesvol te kunnen afronden is naast dit boek nog andere theorie nodig die al eerder in de opleiding aan de orde is geweest. Deze theorie is te vinden in de boeken:
- 850001 Procesbeheersing deel 1;
- 850004 Procestechnologie deel 2;
- 850006 Productkwaliteit;
- 850013 Onderhoud.

Toon meer

Toon minder

€50,14
 • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 350049

K1128 Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 3

Let op! Dit keuzedeel is sinds 1 augustus 2020 de vervanging voor keuzedeel K0374.

Het keuzedeel Papier en kartonnage is bedoeld voor operators (zowel mechanisch als proces) op niveau 3. In dit keuzedeel gaat de student uitgebreid kijken naar de installaties en apparatuur waarmee papier of karton wordt geproduceerd. Het materiaal voor het keuzedeel bestaat uit opdrachten en theorie.

De opdrachten gaan in op:
- grondstoffen, additieven en coatings;
- het bedienen en bewaken van de zeefpartij, de perspartij, de droogpartij en de nabewerking;
- controles die moeten worden uitgevoerd aan proces en product.

In de theorie komen de volgende onderwerpen aan bod:
- stofvoorbereiding;
- papier en kartonmachine;
- nabewerking en golfkarton.
Om dit keuzedeel succesvol te kunnen afronden is naast dit boek nog andere theorie nodig die al eerder in de opleiding aan de orde is geweest. Deze theorie is te vinden in de boeken:
- 850001 Procesbeheersing deel 1;
- 850004 Procestechnologie deel 2;
- 850006 Productkwaliteit;
- 850013 Onderhoud.

Let op! Dit keuzedeel is sinds 1 augustus 2020 de vervanging voor keuzedeel K0374.

Het keuzedeel Papier en kartonnage is bedoeld voor operators (zowel mechanisch als proces) op niveau 3. In dit keuzedeel gaat de student uitgebreid kijken naar de installaties en apparatuur waarmee papier of karton wordt geproduceerd. Het materiaal voor het keuzedeel bestaat uit opdrachten en theorie.

De opdrachten gaan in op:
- grondstoffen, additieven en coatings;
- het bedienen en bewaken van de zeefpartij, de perspartij, de droogpartij en de nabewerking;
- controles die moeten worden uitgevoerd aan proces en product.

In de theorie komen de volgende onderwerpen aan bod:
- stofvoorbereiding;
- papier en kartonmachine;
- nabewerking en golfkarton.
Om dit keuzedeel succesvol te kunnen afronden is naast dit boek nog andere theorie nodig die al eerder in de opleiding aan de orde is geweest. Deze theorie is te vinden in de boeken:
- 850001 Procesbeheersing deel 1;
- 850004 Procestechnologie deel 2;
- 850006 Productkwaliteit;
- 850013 Onderhoud.

Toon meer

Toon minder

€50,14
 • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 830381

Tabellenboek C en D

Dit boek verstrekt elementaire informatie die nodig is bij het theoretisch beschouwen van processen en onderdelen van processen ten behoeve van de procesindustrie. Daarnaast zijn ook gegevens uit de praktijk van alledag opgenomen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
- Wiskunde.
- Natuurkunde.
- Scheikunde.
- Procestechniek.
- Procesbeheersing.
- Werktuigbouwkunde.
- Elektrotechniek.
- Milieutechniek.
- Bedrijfskunde.
- Onderhoud.

Dit boek verstrekt elementaire informatie die nodig is bij het theoretisch beschouwen van processen en onderdelen van processen ten behoeve van de procesindustrie. Daarnaast zijn ook gegevens uit de praktijk van alledag opgenomen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
- Wiskunde.
- Natuurkunde.
- Scheikunde.
- Procestechniek.
- Procesbeheersing.
- Werktuigbouwkunde.
- Elektrotechniek.
- Milieutechniek.
- Bedrijfskunde.
- Onderhoud.

Toon meer

Toon minder

€54,17
 • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 830308

Theorieboek Procestechnologie deel 3

Dit theorieboek geeft een beeld van procestechniek waar operators mee te maken krijgen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
- Massabalansen.
- Warmteoverdracht.
- Stroming.
- Energiebalansen.
Het artikel nummer van het bijbehorende Vragenboek is 830308.1.

Dit theorieboek is een onderdeel van een serie leermiddelen, bestaande uit vier theorieboeken, twee werkboeken voor de A-operator en twee werkboeken voor de B-operator en het MBO.
Dit theorieboek vormt samen met deel 4 en diens bijbehorende Vragenboek het pakket voor niveau IV cursisten.

Dit theorieboek geeft een beeld van procestechniek waar operators mee te maken krijgen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
- Massabalansen.
- Warmteoverdracht.
- Stroming.
- Energiebalansen.
Het artikel nummer van het bijbehorende Vragenboek is 830308.1.

Dit theorieboek is een onderdeel van een serie leermiddelen, bestaande uit vier theorieboeken, twee werkboeken voor de A-operator en twee werkboeken voor de B-operator en het MBO.
Dit theorieboek vormt samen met deel 4 en diens bijbehorende Vragenboek het pakket voor niveau IV cursisten.

Toon meer

Toon minder

€65,40
 • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 830309

Theorieboek Procestechnologie deel 4

Let op: per heden wordt van dit boek een nieuwe versie geleverd.

Het artikel nummer van het bijbehorende Vragenboek is 830309.1.

Dit theorieboek geeft een beeld van procestechniek waar operators mee te maken krijgen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
- Destillatie en rectificatie.
- Drogen en bevochtigen.
- Extractie.
- Bezinken.
- Filtratie.
- Reactorkunde.
- Absorptie.
Dit theorieboek is een onderdeel van een serie leermiddelen, bestaande uit vier theorieboeken, twee werkboeken voor de A-operator en twee Vragenboeken voor de B-operator en het MBO.
Dit theorieboek vormt samen met deel 3 en diens bijbehorende vragenboek het pakket voor niveau IV cursisten.

Let op: per heden wordt van dit boek een nieuwe versie geleverd.

Het artikel nummer van het bijbehorende Vragenboek is 830309.1.

Dit theorieboek geeft een beeld van procestechniek waar operators mee te maken krijgen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
- Destillatie en rectificatie.
- Drogen en bevochtigen.
- Extractie.
- Bezinken.
- Filtratie.
- Reactorkunde.
- Absorptie.
Dit theorieboek is een onderdeel van een serie leermiddelen, bestaande uit vier theorieboeken, twee werkboeken voor de A-operator en twee Vragenboeken voor de B-operator en het MBO.
Dit theorieboek vormt samen met deel 3 en diens bijbehorende vragenboek het pakket voor niveau IV cursisten.

Toon meer

Toon minder

€65,40
 • Aantal in winkelwagen

Filter