Winkelwagen 0

Artikelnummer 830197.1

Arbo en veiligheid voor leidinggevende operators (VVI-VOL)

Let op! per heden wordt er een nieuwe versie uitgeleverd
Het boek ‘Arbeidsomstandigheden en Veiligheid voor leidinggevende operators' is bedoeld voor procesoperators en mechanisch operators op niveau IV. Centraal staan de gevaren en risico’s waarmee leidinggevende operators of hun medewerkers in aanraking kunnen komen. Daarbij wordt ingegaan op de maatregelen die de werkgever en de medewerkers moeten nemen ten behoeven van veiligheid en gezondheid. In het boek komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Wetgeving over arbeidsomstandigheden.
- Wetgeving over milieu en gevaarlijke stoffen.
- Risicopreventie.
- Geluid.
- Straling.
- Electriciteit.
- Risico’s van gevaarlijke stoffen.
- Risico’s van gevaarlijke stoffen beheersen.
- Ergonomie en lichamelijke belasting.
- Hulpmiddelen voor risicopreventie.
- Leidinggeven aan veilig en gezond werken.
- Bedrijfshulpverlening.
De inhoud is dekkend voor het theoriedeel van de kwalificatie ‘Veiligheid voor leidinggevenden’ (VCA).

Let op! per heden wordt er een nieuwe versie uitgeleverd
Het boek ‘Arbeidsomstandigheden en Veiligheid voor leidinggevende operators' is bedoeld voor procesoperators en mechanisch operators op niveau IV. Centraal staan de gevaren en risico’s waarmee leidinggevende operators of hun medewerkers in aanraking kunnen komen. Daarbij wordt ingegaan op de maatregelen die de werkgever en de medewerkers moeten nemen ten behoeven van veiligheid en gezondheid. In het boek komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Wetgeving over arbeidsomstandigheden.
- Wetgeving over milieu en gevaarlijke stoffen.
- Risicopreventie.
- Geluid.
- Straling.
- Electriciteit.
- Risico’s van gevaarlijke stoffen.
- Risico’s van gevaarlijke stoffen beheersen.
- Ergonomie en lichamelijke belasting.
- Hulpmiddelen voor risicopreventie.
- Leidinggeven aan veilig en gezond werken.
- Bedrijfshulpverlening.
De inhoud is dekkend voor het theoriedeel van de kwalificatie ‘Veiligheid voor leidinggevenden’ (VCA).

Toon meer

Toon minder

€65,50
  • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 90330

Begeleiderstraining VVI Basis

€13,06
  • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 90331

Begeleiderstraining VVI VOL

€12,79
  • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 830489

Tabellenboek Veiligheid

Dit Tabellenboek Veiligheid (derde druk) verstrekt de elementaire informatie die nodig is bij het theoretisch beschouwen van situaties ten behoeve van de veiligheid.
Centraal hierbij staan de gevaren en risico’s waarmee een operator in aanraking kan komen. Het tabellenboek voldoet aan de actuele wetgeving.

Dit Tabellenboek Veiligheid (derde druk) verstrekt de elementaire informatie die nodig is bij het theoretisch beschouwen van situaties ten behoeve van de veiligheid.
Centraal hierbij staan de gevaren en risico’s waarmee een operator in aanraking kan komen. Het tabellenboek voldoet aan de actuele wetgeving.

Toon meer

Toon minder

€23,98
  • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 850016

Veiligheid

Let op! Dit is de nieuwe druk en het boek bevat vragen en verdieping voor zowel de A-operator als voor de B-operator.

Dit boek maakt deel uit van de boekenserie ProcesPlus. Deze boekenserie omvat het theoretische gedeelte voor operator-opleidingen niveau II en III. De inhoud is geschreven voor de A-operator met extra verdieping die voor B-operators van belang is.

In dit boek behandelen we een deel van het onderwerp veiligheid. Aan de hand van relevante situaties die zich (kunnen) voordoen op de werkvloer wordt dit onderwerp bondig en herkenbaar beschreven en uitgediept voor een ieder die werkzaam is in de procesindustrie.Dit boek bevat de volgende hoofdstukken:
- Werkklimaat en ergonomie
- Emissie en afvalstoffen
- Elektriciteit
- Brand en explosie
- Gevaarlijke stoffen
- Transport en opslag
- Machines en gereedschappen
- Bijzondere werkomstandigheden
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Procesveiligheid

Let op! Dit is de nieuwe druk en het boek bevat vragen en verdieping voor zowel de A-operator als voor de B-operator.

Dit boek maakt deel uit van de boekenserie ProcesPlus. Deze boekenserie omvat het theoretische gedeelte voor operator-opleidingen niveau II en III. De inhoud is geschreven voor de A-operator met extra verdieping die voor B-operators van belang is.

In dit boek behandelen we een deel van het onderwerp veiligheid. Aan de hand van relevante situaties die zich (kunnen) voordoen op de werkvloer wordt dit onderwerp bondig en herkenbaar beschreven en uitgediept voor een ieder die werkzaam is in de procesindustrie.Dit boek bevat de volgende hoofdstukken:
- Werkklimaat en ergonomie
- Emissie en afvalstoffen
- Elektriciteit
- Brand en explosie
- Gevaarlijke stoffen
- Transport en opslag
- Machines en gereedschappen
- Bijzondere werkomstandigheden
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Procesveiligheid

Toon meer

Toon minder

€116,60
  • Aantal in winkelwagen

Artikelnummer 850017

Veiligheid specifiek

Dit boek maakt deel uit van de boekenserie ProcesPlus die door VAPRO in 2015 is ontwikkeld. Deze boekenserie omvat het theoretische gedeelte voor operator-opleidingen niveau II en III. De inhoud is geschreven voor de A-operator met extra verdieping die voor B-operators van belang is. In dit boek bespreken we nog meer onderwerpen betreffende veiligheid in de procesindustrie en op de werkvloer. Aan de hand van relevante situaties die zich (kunnen) voordoen wordt dit onderwerp bondig en herkenbaar beschreven en uitgediept voor een ieder die werkzaam is in de procesindustrie.

Dit boek maakt deel uit van de boekenserie ProcesPlus die door VAPRO in 2015 is ontwikkeld. Deze boekenserie omvat het theoretische gedeelte voor operator-opleidingen niveau II en III. De inhoud is geschreven voor de A-operator met extra verdieping die voor B-operators van belang is. In dit boek bespreken we nog meer onderwerpen betreffende veiligheid in de procesindustrie en op de werkvloer. Aan de hand van relevante situaties die zich (kunnen) voordoen wordt dit onderwerp bondig en herkenbaar beschreven en uitgediept voor een ieder die werkzaam is in de procesindustrie.

Toon meer

Toon minder

€119,90
  • Aantal in winkelwagen

Filter