Uitgebreide weergave
omslag aangeboren doofblindheid

163143190001 Aangeboren doofblindheid : ISBN 9789082108606

Inkijkexemplaar

Leven met aangeboren doofblindheid is niet gemakkelijk.

Je neemt nauwelijks vanzelf informatie op uit de omgeving.
Je hebt aanpassingen nodig om te kunnen communiceren met anderen.
En het verkrijgen van overzicht over de omgeving is vele malen moeilijker.
Daarom vereist doofblindheid een specifieke benadering.

Dit boek geeft praktische informatie over doofblindheid.
Wat is het precies?
Welke vormen zijn er?
Hoe beïnvloedt het iemands dagelijks functioneren en waar moet je als begeleider op letten?
Welke aandachtspunten zijn er in de (fysieke en sociale) omgeving en welke hulpmiddelen zijn hiervoor beschikbaar?
Via heldere informatie worden alle facetten van aangeboren doofblindheid belicht.
De vele praktijkvoorbeelden maken het boek zeer toepasbaar in de praktijk van alledag.

Dit handboek is geschreven voor professionals die betrokken zijn bij de ondersteuning aan mensen met een aangeboren doofblindheid.
Door het praktische karakter kan het ook als handvat dienen voor ouders en verwanten.

auteurs: Saskia Damen en Mijkje Worm

€ 21.82 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag bindungsbeziehung entwickeln

163143190024 Bindungsbeziehung entwickeln : ISBN 9789071534737

Ein Arbeitsbuch für die Gestaltung einer engen Bindungsbeziehung mit Kindern oder Erwachsenen mit schwerer geistiger oder mehrfacher Behinderung.

Ansichtsexemplar

Dieses Buch handelt von Elementen, die nötig sind, um den Aufbau einer engen und vertrauensvollen Bindungsbeziehung mit Kindern oder Erwachsenen mit einer schweren geistigen Behinderung oder mit mehrfachen Behinderungen zu erreichen. Die Bedeutung des Aufbaus einer Bindungsbeziehung basiert auf der Bindungstheorie. Durch die Investition in die Beziehung, erhält ein Kind die Möglichkeit, eine Bindungsbeziehung zu entwickeln, so dass es sich sicher fühlt und beginnt zu wagen, die Welt zu erkunden.

Im Buch ist der enge Bezug zu den Klienten beschrieben, daher ist das Buch primär für deren Betreuer oder Pflegekräfte geschrieben. Es eignet sich aber auch für Eltern und andere Fachleute, die mit der Erziehung und Betreuung von Menschen mit mehrfachen Behinderungen beschäftigt sind.

Autor: Paula Sterkenburg

€ 10.50 per stuk (incl. 9% BTW)
Omslag blindelings bewegen

163143190004 Blindelings Bewegen : ISBN 9789071534980

Inkijkexemplaar

Leidraad voor het bewegingsonderwijs aan kinderen met een visuele beperking in het reguliere onderwijs.

Op speciale scholen voor leerlingen met een visuele beperking wordt speciaal bewegingsonderwijs gegeven. Dit bewegingsonderwijs is niet zozeer speciaal omdat het zo anders is, maar vooral omdat het specifiek is afgestemd op deze doelgroep en op hun specifieke leervragen. Het is van belang dat de leerkrachten bewegingsonderwijs op reguliere scholen die een blinde of slechtziende leerling in de groep hebben, enige kennis hebben van de implicaties van de beperking van deze leerlingen.

In dit boek staat het bewegingsonderwijs aan kinderen met een visuele beperking (visus <0,3) op reguliere scholen centraal. Er komen zoveel mogelijk aspecten van het bewegingsonderwijs aan de orde.
Het boek biedt handreikingen die zijn gebaseerd op een brede ervaring in het werken met deze kinderen. De schrijver houdt een pleidooi voor meer aandacht voor de ontwikkeling van veilige en goede bewegingsmogelijkheden bij blinde en slechtziende kinderen.

Blindelings Bewegen is een boek vol voorbeelden hoe de bewegingslessen voor deze kinderen aangepast kunnen worden. De duidelijke grafieken geven inzicht hoe de ruimte ingedeeld kan worden. De toepassing van deze voorbeelden draagt bij aan plezier in het bewegen van het kind dat blind of slechtziend is.

Auteur: Jan Schippers

€ 23.89 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag CVI Experience

163143190006 CVI Experience (Nederlands) : ISBN 9789071534775

Inkijkexemplaar

Visueel waarnemen is van groot belang om te kunnen functioneren in de wereld. Wij denken vaak dat de wereld is zoals wij hem zien. We gaan ervan uit dat onze waarneming ’perfect’ en juist is. Maar visuele waarneming is een ingewikkeld proces. Onze hersenen zijn constant bezig om de informatie die via de ogen binnenkomt te bewerken, te koppelen aan eventueel al aanwezige kennis en te integreren en interpreteren, zodat we begrijpen en herkennen wat we zien. Soms is dit proces verstoord ten gevolge van een hersenbeschadiging. We spreken dan van cerebrale visuele stoornissen, of met de Engelse term: Cerebral Visual Impairment (CVI).
Bartiméus is deskundig op het gebied van diagnostiek van CVI en begeleidt kinderen en volwassenen met deze aandoening.

CVI is een complexe diagnose en kent veel verschillende uitingsvormen. De wens van veel ouders of partners om even door de ogen van hun kind of partner te kunnen kijken is niet gemakkelijk te vervullen. Met CVI Experience is geprobeerd om iemand de complexiteit van de verwerking van de visuele informatie te laten ervaren. CVI Experience is opgebouwd rondom alle onderdelen waarin problemen kunnen ontstaan (zie boven).
Goedzienden kunnen per onderdeel ervaren hoe complex het verwerken en interpreteren van de visuele wereld is. CVI Experience kan zo bijdragen aan het begrip van goedziende mensen voor de problemen waar hun kind, leerling, partner of cliënt mee te maken kunnen krijgen.
De oefeningen op de bijgesloten download CVI Experience zijn toegankelijk voor volwassenen, maar sommige ook voor kinderen en jongeren.

Auteur: Florine Pilon

€ 19.84 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag CVI experience (english version)

163143190028 CVI Experience (english version) : ISBN 9789071534782

Simulation of visual processing difficulties to provide insight into the consequences of cerebral visual impairment in children, youths and adults.
Visual perception is very important in order to function normally in the world. We usually think the world is as we see it. We assume our perception is 'perfect' and correct. However, visual perception is a complex process. Our brains continuously process information that enters via the eyes, linking it to existing knowledge, integrating and interpreting it, allowing us to understand and recognise what we see. Brain damage can sometimes disrupt this process. This is referred to as Cerebral Visual Impairment (CVI).
Bartiméus is an expert in the diagnosis of CVI, and treats children and adults with this condition.

CVI is a complex diagnosis with a variety of forms. The desire expressed by many parents or partners to see the world through the eyes of their child or partner is not easily fulfilled. CVI Experience tries to allow people to experience the complexity of visual processing. This knowledge and experience ensures greater empathy and understanding among everyone involved with people with CVI

This book includes a download CVI Experience with all of the files that can be used for the exercises. Some items fall into multiple categories and can be applied in different situations.

Author: Florine Pilon

€ 19.84 per stuk (incl. 9% BTW)
Omslag Begeleiding van kinderen met CVI in de basisschoolleeftijd

163143190005 CVI; Begeleiding van kinderen met CVI in de basisschoolleeftijd : ISBN 9789071534706

Inkijkexemplaar

Eén op de drie kinderen die door Bartiméus wordt begeleid heeft een cerebrale visusstoornis (CV). Bij CVI zijn er problemen in de verwerking van visuele prikkels door de hersenen: visuele prikkels komen vertraagd of anders door. De hersenen raken soms overprikkeld door teveel visuele prikkels.
Mark (6 jaar) heeft in een drukke supermarkt moeite om zijn favoriete chocoladepasta te vinden te midden van het andere broodbeleg in het schap.
Anne (8 jaar) is bang als zij zich als fietser in het verkeer beweegt. Het is moeilijk voor haar naderend verkeer te zien aankomen en te anticiperen op obstakels en gedrag van anderen, met name als zij zelf in beweging is. Beide kinderen hebben een cerebrale visusstoornis (Cerebral Visual Impairment: CVI).
In dit boek wordt theoretische en praktische informatie gegeven over CVI: hoe komt het, wat is het, wat zijn signalen en hoe kan je kinderen met CVI in hun ontwikkeling en dagelijks functioneren zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden. De nadruk ligt op kinderen in de basisschoolleeftijd.

Dit is de derde druk van het boek 'Cerebrale visusstoornis, begeleiding van schoolgaande kinderen met een cerebrale visusstoornis', eerder verschenen in 2007 en 2009. Bij de titel van der derde druk is gekozen voor de afkorting van de Engelse benaming "Cerebral Visual Impairment". De term CVI verwijst naar stoornissen in de verwerking van visuele informatie ten gevolge van een hersenbeschadiging.

Auteur: Irmgard Bals

€ 13.39 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag Care with vision

163143190025 Care with vision : ISBN 9789071534997

Understanding and helping people with an intellectual and visual disability
Visual impairment is a common, but often underestimated problem in children and adults with a learning disability.

The authors of this book, all working in the Netherlands, are highly involved in services for these persons with special needs. They gave several courses on the prevalence and consequences of problems in visual functioning in persons with a learning difficulty. Using the 'Step-by-Step' model, this book leads the user from signalling the (visual) problems to helping the client.

Part 1 starts by giving information on the visual disabilities and their influence on behaviour (Chapters 2 and 3). Part 2 focuses on the 'Step-by-Step' model. Chapter 4 is meant to explain the 'Step-by-Step' model. Chapters 5, 6 and 7 show how the 'Step-by-Step' model is used when dealing with complicated problems. Chapter 8 describes how the model can be used to help parents who experience difficulties with the care of their child with learning difficulties.

Furthermore, every chapter provides case studies and, where applicable, DVD-material is added. As the goal of this book is to improve one’s own professional capacities in psychological assessment, exercises are provided throughout the book. When working through Care with Vision on your own it is advisable to stop your reading, to do the appropriate exercise provided, and then to continue. You will find it a practical book, motivating you to participate by doing the exercises and using the DVD-material.

The book can be used for general information, but also by those who want to present courses on visual impairment in people with a learning difficulty. During such courses the book can be used as a training guide.

Authors:
Joop Stolk
Trudy Arentz
Paula Sterkenburg

€ 40.09 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag Congenital deafblindness

163143190027 Congenital deafblindness : ISBN 9789082108613

Supporting children and adults who have visual and hearing disabilities since birth or shortly afterwards.

Viewing copy

Living with congenital deafblindness is not easy: you can gain very little information about your environment yourself, you need adaptations to be able to communicate with others and gaining control over your environment is extremely difficult. Therefore deafblindness requires a specific approach.

This book provides practical information about deafblindness. What is it exactly? What types are there? How does it affect a person's daily functioning and what should you pay attention to as a caregiver? What issues exist in the physical and social environments and what aids are available to help? Clear information is provided to highlight all facets of deafblindness.

The many practical examples make this book very useful in every practice. This book aims at professionals who are involved in supporting people with congenital deafblindness. The practical character of this book also makes it appropriate for parents and relatives.

Authors: Saskia Damen en Mijkje Worm

€ 21.82 per stuk (incl. 9% BTW)
Crowding training

163143190075 Crowding training (Nederlands)

Doelgroep:
Enkelvoudig beperkte slechtziende kinderen van 4-9 jaar. Een verstandelijke en/of motorische beperking is een contra-indicatie.

Doel van de training:
Het verbeteren van de nabijvisus (leesvisus) en verminderen van centrale crowding bij jonge, enkelvoudig beperkte slechtziende kinderen. In 2013 is de training wetenschappelijk onderbouwd (zie Huurneman et al. IOVS 54:6208-6216 (2013). Tijdens de training oefenen kinderen met drukke opdrachtbladen waarop veel symbooltjes dicht bij elkaar staan. Hierbij wordt de detailwaarneming, nauwkeurige oogmotoriek, interferentiecontrole (gerichte/selectieve visuele aandacht) en oog-hand coördinatie aangesproken. Deze vaardigheden zijn vaak minder sterk ontwikkeld bij slechtziende kinderen, maar kunnen worden verbeterd door een gerichte training. .

Inhoud: Handleiding, 3 x opdrachtenboek, antwoordenboek LOCO, LOCO-doosje, 3 stiften, oefenvel, 20 logboekformulieren, beloningssysteem (UILEN-blok met stickervellen) en een set visuskaarten. .

Auteur: Bianca Huurneman
Prijs: € 135,00 (excl. Verzendkosten)
Verschenen: 2014

€ 145.80 per stuk (incl. 9% BTW)
Crowding training

163143190074 Crowding training English

Goal of the training:
Improving near visual acuity and reducing central crowding in young children with visual impairment. During this evidence-based training, children learn to work with very crowded visual material (Huurneman et al. IOVS 54:6208-6216 (2013)). The training poses a demand on the perception of fine detail, accurate and steady eye movements, interference control (focussed/ selective visual attention), and eye hand coordination. Children with visual impairment often show a delay in these skills and they can be improved by training.

Target population:
Children with visual impairment aged 4-9 years. An additional motor and/or intellectual impairment is an exclusion criterion.

Content training: :
Manual, exercise books, answer book, LOCO-box, markers, exercise sheet, report forms, reward system, and a near visual acuity chart.

Author: Bianca Huurneman
Price: € 135,- (excl. postage/shipping costs)
Published: 2014

€ 145.80 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag Developing Attachment

163143190029 Developing Attachment : ISBN 9789461071477

Developing Attachment is a workbook for building up a secure relationship with children or adults with severe intellectual or multiple disabilities. By building up a secure relationship they can be stimulated to develop further.

This book is about the elements that are necessary in order to build up an attachment relationship with children or adults with a severe intellectual disability or with multiple disabilities. The importance of building up an attachment relationship is based on the attachment theory.

The book aims to give information to caregivers who provide daily care to these very vulnerable children. We show how caregivers enter into a relationship with four clients at Bartiméus. In the text we generally refer to children, but of course the text can also be applied to developing an attachment relationship with adults with severe intellectual or multiple disabilities.

It is also suitable for educational programmes at schools or within educational centres.

Author: Paula Sterkenburg

€ 10.50 per stuk (incl. 9% BTW)
Cover

163143190085 Diagnostic Assessment of Attachment Related Disorders in Children with Intellectual Disability : ISBN 9789491838606

€ 8.96 per stuk (incl. 9% BTW)
Cover Guided by scent

163143190088 Guided by scent : ISBN 9789491838637

A fresh look at the use of odour in healthcare and education

‘Guided by Scent’ is a practical book for professionals in healthcare and education who wish to work purposefully with odours in supporting people with intellectual impairments, deaf-blindness or dementia.

In addition to background information, this book offers plenty of practical examples, formats and useful tips.
There is also a lot of attention paid to the application of scent in daily practice.

Marian Waanders-Westman (1962) is the owner of Clarent and focuses her training programmes in imaging and communication on professionals who support people with complex and intense support needs.
She graduated as a speech therapist in 1984, and underwent postgraduate education to become a trainer, coach and educator.

At the time of publication of this book she is working as a speech therapist at Bartiméus in the Netherlands.


Author: Marian Waanders-Westman

€ 20.25 per stuk (incl. 9% BTW)
Omslag How I discover!

163143190080 How I discover! : ISBN 9789491838552

How parents can help their blind baby

€ 22.01 per stuk (incl. 9% BTW)
Ik & JIJ

163143190076 IK & JIJ

Sociale competentietraining voor blinde en slechtziende kinderen

Inkijkexemplaar

Niet alle kinderen met een visuele beperking groeien zo maar op tot competente en weerbare volwassenen. Zeker wanneer er bij de kinderen sprake is van andere beperkingen zoals een verstandelijke beperking. Een sociale competentietraining voor kinderen tussen 10 en ± 15 jaar is een goede ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling, om de uitdagingen van de basisschoolperiode en de puberteit aan te kunnen.

Doelgroep
Deze training is in principe geschreven voor slechtziende en blinde kinderen tussen de 10 en ± 15 jaar functionerend op moeilijk lerend (ml) of zeer moeilijk (zml) niveau. Blinde of slechtziende kinderen tussen de ongeveer 8 en 10 jaar functionerend op normaal lerend niveau, kunnen echter ook profiteren van de training. Maximaal kunnen er 6 deelnemers meedoen.

Het gaat om kinderen die in het sociale verkeer moeite hebben met adequaat reageren.
De volgende gedragingen komen voor:
• Impulsief reageren (schreeuwen/ruzie maken) wanneer iets niet goed gaat
• Niet /nauwelijks reageren wanneer iets niet bevalt
• Moeilijk vriendjes kunnen maken of houden

Doelstelling
Doel van deze training is het vergroten van de emotionele veerkracht, sociale competentiebeleving, probleemoplossend vermogen en weerbaarheid. Hierdoor zijn kinderen met een visuele beperking beter in staat de ontwikkelingstaken passend bij hun leeftijd en niveau aan te kunnen.

Inhoud
De training bestaat uit 13 bijeenkomsten, die zijn beschreven in de handleiding. De generalisatie van dat wat geoefend wordt, naar thuis of de groepssituatie vindt plaats door de opdrachten in de werkboeken, die ouders of begeleiders met de kinderen uitvoeren. In elke doos zijn 6 werkboeken bijgevoegd. Het is aan te bevelen om deze training te laten geven door deskundigen, die niet dagelijks te maken hebben met deze kinderen zoals pedagogen, psychologen, intern begeleiders en psychomotorisch therapeuten.

Meer informatie:

Auteurs: Floor Jurriëns & Marie-Louise Straus

Verschenen in 2013

€ 101.25 per stuk (incl. 9% BTW)
omsalg ik zie alles zwart wit

163143190008 Ik zie alles zwart wit : ISBN 9789071534669

Inkijkexemplaar

Ik zie alles-zwart wit geeft een beeld van het leven met een visuele beperking.
Iris Stekelenburg-van Halem (1968) is totaal kleurenblind (achromatopsie). Zij ziet alles in grijstinten, heeft last van het licht en een slecht zicht.
Zij schrijft columns over haar dagelijks leven met echtgenoot Gerrit (1967), dochter Merel (2002) en zoon Luuk (2004). Iris was leerling bij Bartiméus in Zeist van 1974 tot 1984 en heeft nu een eigen tekst- en redactiebureau in Culemborg.
De columns in deze publicatie zijn een greep uit het leven van alledag, geschreven met een vleugje humor. Een groot deel ervan verscheen al eerder in het blad van de Federatie Ouders Visueel Gehandicapten (FOVIG). Dit is een vervolg op de columnbundel Zwart op wit, die alleen nog digitaal beschikbaar is via www.achromatopsie.nl
De bedoeling van Ik zie alles zwart-wit is om ouders met een kind met achromatopsie een indruk te geven hoe het kan zijn met deze beperking te leven. Ook volwassenen met achromatopsie zullen wellicht dingen herkennen.

Auteur: Iris Stekelenburg-van Halem

€ 7.73 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag im spiel bleiben

163143190030 Im Spiel Bleiben : ISBN 9789071534676

Kinder und Jugendliche mit juveniler NCL
In diesem Buch wird die Stoffwechselkrankheit juvenile Neuronale Ceroid-Lipofuszinose (JNCL) beschrieben. JNCL ist eine Form der NCL-Krankheiten, die schon im Kindesalter beginnen. Wird die Diagnose JNCL gestellt, steht einem Kind und seinen Angehörigen ein langer und schwerer Weg bevor, auf dem sie viele Einbußen hinnehmen müssen. Das Kind verliert im Verlauf der Krankheit fast alle seiner körperlichen und psychischen Fähigkeiten, es stirbt im jungen Erwachsenenalter.

Die Autoren betreuen seit vielen Jahren Kinder mit JNCL und deren Angehörige. Sie kennen den Verlauf der Krankheit und beschreiben ihn in diesem Buch aus medizinischer, psychologischer und seelsorgerlicher Sicht.
Dabei haben sie sich bewusst für einen positiven Titel entschieden: Im Spiel bleiben. Aus ihrer Erfahrung heraus möchten sie Kind und Eltern dazu anregen, trotz aller, auch schweren, Rückschläge aus jeder Situation immer wieder das Beste herauszuholen. Es ist ihnen wichtig, dass dem Kind und seinen Angehörigen der Lebensmut erhalten wird und dass sich alle Beteiligten dafür einsetzen, dass das Leben trotz allem lebenswert bleibt.

Eltern und Angehörige, aber auch professionelle Betreuer finden in diesem Buch wichtige Informationen zur Art und zum Verlauf der Krankheit, ebenso werden Hinweise gegeben zur Begleitung und Betreuung des Kindes und seiner Eltern.

Autoren:
Bernard Baakman
Riet Niezen
Janneke van Wageningen

€ 20.25 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag individual relocation profile and relocation plan

163143190031 Individual relocation profile and relocation plan : ISBN 9789071534751

Supporting children and adults with intellectual and sensory disabilities when moving house.

Viewing copy

Although moving house is not uncommon for people with intellectual and sensory disabilities, moving can be a stressful event and have a large impact on a person’s life.

Bartiméus Expertise Centre Deafblindness has developed an individual relocation profile and relocation plan in order to support people with intellectual and sensory disabilities when moving house. To ensure the move proceeds as smoothly and efficiently as possible, this book provides guidelines and tips for the phases before, during and after the move.

The individual relocation profile and relocation plan was written to guide those who support people with intellectual and sensory disabilities. Special attention is paid to people with deafblindness. The individual character of this book makes it appropriate for a wide audience. The book can be used for a person moving between houses within the same residential facility, from one residential facility to another, or from a home situation into residential facility.

This book provides background information that can be used to create a personal profile for the person moving house. It also offers guidelines for an individual relocation plan, with room for practical guidelines and agreements about how and when to do what in the different phases of the moving process.

Authors: Marijse Pol e.o.

€ 15.79 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag individueel verhuisprofiel en verhuisplan

163143190009 Individueel Verhuisprofiel en Verhuisplan : ISBN 9789071534744

Ondersteunen van kinderen en volwassenen met een verstandelijke en zintuiglijke beperking bij verhuizen

Inkijkexemplaar

Verhuizen is niet ongewoon in het leven van personen met een verstandelijke en zintuiglijke beperking. Verhuizen kan een stressvolle gebeurtenis zijn en een grote impact hebben op iemands leven.
Om mensen met een verstandelijke en zintuiglijke beperking goed te kunnen ondersteunen bij een verhuizing heeft het Bartiméus Expertisecentrum Doofblindheid het individueel verhuisprofiel en verhuisplan ontwikkeld. Om de verhuizing zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit boek richtlijnen en tips gegeven voor de ondersteuning voor, tijdens en na de verhuizing.

Het individueel verhuisprofiel en verhuisplan is geschreven voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke en zintuigelijke beperking en er is specifiek aandacht voor personen met doofblindheid. Het individuele karakter van dit boek maakt het toepasbaar voor een brede doelgroep. Dit boek kan ingezet worden wanneer iemand binnen een organisatie verhuist, van de ene naar een andere organisatie verhuist, maar bijvoorbeeld ook wanneer iemand van de thuissituatie naar een organisatie verhuist.

Dit boek geeft achtergrond informatie welke gebruikt kan worden om het persoonlijke profiel te maken van diegene die gaat verhuizen. Daarnaast wordt er een individueel plan gemaakt met praktische richtlijnen en afspraken over wat wanneer te doen en hoe, voor de verschillende fasen van de verhuizing. Hier is de link naar de gratis download bijlagen in pdf-vorm.

Auteur: Marijse Pol

€ 15.79 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag intervening in Stress attachment and challenging behaviour

163143190032 Intervening in Stress, Attachment and Challenging Behaviour : ISBN 9789071534577

This thesis is of importance to the care of persons with disabilities.

First, the study confirmed the plasticity of the development of an attachment relationship even in adolescence, indicating also that it was possible to develop an affect-regulating relationship with clients with visual and severe intellectual disabilities who had not had the opportunity to develop an attachment relationship with specific attachment figures earlier in life.

Second, an attachment-based intervention can help children with multiple disabilities and unfavourable past experiences to cope with challenges to mental health. This was found in clients for whom, in the past, no other therapies and interventions had proven successful.

Author: Paula Sterkenburg

€ 12.15 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag Kijk mij eens

163143190010 Kijk mij eens : ISBN 9789071534003

Dit boek bevat praktische informatie over de verschillende zaken die belangrijk zijn bij het begeleiden van een blinde peuter in de groep. Verder bevat het ideeën hoe je als leidster kunt inspelen op het kind.

Veel peuters gaan naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Dit geldt ook voor blinde peuters. Als je als leidster hiermee voor het eerst te maken krijgt kunnen er allerlei vragen naar boven komen. Hoe kun je het beste met het kind om gaan? Botst het overal tegenaan en kan het aan alle activiteiten deelnemen? Moet je ergens speciaal rekening mee houden of juist zo gewoon mogelijk doen?

De schrijfsters gaan er vanuit dat blinde peuters net zo zijn als andere peuters, maar dat er wel een verschil is in de wijze waarop zij leren en de wereld om hen heen ervaren. Zij zullen daarbij meer hulp nodig hebben van de volwassenen.
Dit boek vormt en hulpmiddel voor volwassenen die werken met blinde peuters.

Auteur: Katinka Bakker

€ 15.79 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag Kinderen die slecht zien

163143190011 Kinderen die slecht zien : ISBN 9789071534720

Steeds meer slechtziende kinderen groeien in de eigen omgeving op. Naast de ouders kunnen familie, vrienden, artsen, leerkrachten en anderen hun bijdrage leveren aan een optimale ontplooiing en integratie van het slechtziende kind... mits zij enig inzicht hebben in de betekenis van deze handicap.

Inkijkexemplaar

Nog te vaak is er sprake van verkeerde beeldvorming: onhandigheid, onzekerheid en afhankelijkheid zou de visueel gehandicapte kenmerken.
In kinderen die slecht zien komt een ander beeld naar voren. Mensen die geconfronteerd worden met een handicap, streven naar een nieuw evenwicht, van waaruit verdere ontwikkeling mogelijk is. En de meeste slechtzienden slagen daar - al of niet met deskundige begeleiding - ook goed in. Met slechtziendheid is te leven en het hoeft geluk niet in de weg te staan.
Kinderen die slecht zien gaat over kinderen die naast de visuele beperking geen andere enstige handicaps hebben. Het bestrijkt de kinder- en jeugdjaren tot aan de jongvolwassenheid. Het volgt de verschillende fasen in de ontwikkeling van geboorte naar maatschappelijke positionering van de slechtziende. Het biedt ouders van jonge kinderen daarmee de mogelijkheid een beetje in de toekomst te kijken: 'wat staat ons kind en ons te wachten?' Het boek kan ouders tevens ondersteunen bij hun contacten met de professionele hulpverlening.

Meer informatie

Auteurs:

Diety Gringhuis
Jo Moonen
Paula van Woudenberg

€ 20.25 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag learning together

163143190012 Learning together : ISBN 9789071534638

Een creatieve benadering van leren voor kinderen met meervoudige beperkingen en een visuele beperking.

'Learning together' beschrijft hoe een actieve leeromgeving kan worden gecreëerd voor kinderen met meervoudige beperkingen en een visuele beperking. Dit boek gaat het over veiligheid en motivatie die kinderen nodig hebben voor de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen, de behoefte om op onderzoek uit te gaan en de mogelijkheid tot communicatie. Het is voor kinderen met een meervoudige beperking belangrijk dat er duidelijke en consequente reacties en passende leeromstandigheden geboden worden. Dat geeft hen veiligheid en motiveert hen.

Het communicatieprogramma 'Movement, gesture and sign' ligt aan de basis voor de praktische aanbevelingen in dit boek. De auteurs bieden aankopingspunten die het voor kinderen mogelijk maakt om relaties met de wereld aan te gaan en deze te versterken. De in het boek geïllustreerde en beschreven methodieken zijn, gedurende enkele decennia, ontwikkeld op de Royal Blind School in Edinburgh, voor kinderen van alle leeftijden. Het bevat ook 150 illustraties van gebaren uit de Canaan Barrie gebarenwoordenschat.

'Learning together' is bedoeld voor leerkrachten, logopedisten, ouders en professionals die met kinderen werken met meervoudige beperkingen en een visuele beperking.

Auteurs:

Mary Lee
Lindi MacWilliam

Vertaling en bewerking:

Anita Bruining-Wiersma
Elise van der Kooi-Luth
Met medewerking van de projectgroep Leren Communiceren

€ 27.94 per stuk (incl. 9% BTW)
Cover Mein Kind hat CVI

163143190091 Mein Kind hat CVI : ISBN 9789491838668

In den vergangenen Jahren wurden in der Bartiméus-Reihe verschiedene Bücher über die Entwicklung von Kleinkindern mit einer Sehbehinderung veröffentlicht. In diesen Büchern finden Eltern Informationen und praktische Ratschläge. Ein Buch für Eltern von Kleinkindern mit einer zerebralen Sehstörung gab es noch nicht.

Die Idee, ein Buch für diese Eltern zu schreiben, kam aus der Praxis. Es zeigte sich, dass Eltern sich einen praktischen Ratgeber wünschten, der ihre Fragen beantwortet, so dass sie ihr Kind besser verstehen und seine Entwicklung besser begleiten können. Darum begannen wir damit, unser Knowhow und unsere Erfahrungen zu sammeln.

Wir hoffen, dass Eltern mit diesem Buch mehr über CVI erfahren und darin Hilfen finden, wie sie ihr Kind in seiner Entwicklung unterstützen können.

Autoren:
Minette Roza
Katinka Bakker
Irmgard Bals

€ 18.15 per stuk (incl. 9% BTW)
Omslag Mentaliseren kan je leren

163143190039 Mentaliseren kan je leren : ISBN 9789491838354

Introductie in Mentaliseren Bevorderende Begeleiding (MBB)

Inkijkexemplaar

Een handreiking voor alle begeleiders van mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking die te maken hebben met problematische gehechtheid, psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen.

Deze handreiking is een introductie in Mentaliseren Bevorderende Begeleiding (MBB). Dit boek sluit aan op de trainingen, workshops, consultatie en supervisie die al vele jaren gegeven worden over MBB, zowel binnen als buiten Bartiméus. Met dit boek zijn drie doelen gerealiseerd. Ten eerste is er nu in Nederland een concrete handreiking voor ouders en praktijkwerkers, die zich willen bekwamen in MBB. Ten tweede is deze veelbelovende methodiek vertaald voor het werkveld kinderen, jeugdigen en volwassenen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Ten derde worden door de praktische tips begeleiders geholpen om het mentaliserend vermogen van onze cliënten te ontwikkelen en te stimuleren. Zo versterken ze van deze cliënten veerkracht en kwaliteit van bestaan. Deze handreiking is gebaseerd op literatuurstudie, scholing, supervisie en ervaring in het werken met cliënten en hun ouders of verzorgers binnen de afdeling Psychotherapie Bartiméus en het Expertisecentrum Gehechtheid en Sociale relaties van Bartiméus. Auteurs: Francien Dekker-van der Sande en Paula Sterkenburg

€ 23.78 per stuk (incl. 9% BTW)
Omslag Mentalization can be learned

163143190078 Mentalization can be learned : ISBN 9789491838392

Introduction to Mentalization Based Support (MBS)

Guidelines for all parents and caregivers supporting persons with a visual impairment and/or intellectual disability and also suffering from a problematic attachment, psychiatric disorders and/or behavioural problems

€ 23.78 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag met andere ogen

163143190013 Met andere ogen : ISBN 9789071534

Begeleiding van Bartiméus op het kindercentrum
'Met andere ogen' is een praktisch handboek met informatie over de omgang en de activiteiten van kinderen met een visuele en verstandelijke beperking. Dit handboek is geschreven voor medewerkers van kindercentra.

Het handboek gaat uitgebreid in op het visueel functioneren van een kind met een verstandelijke beperking en de omgang met het kind. Tevens geeft het veel informatie over de activiteiten die aangeboden kunnen worden, en geeft het advies over inrichting en verlichting van de ruimtes binnen de kindercentra.

De opzet van het handboek is praktisch, vol met voorbeelden uit de praktijk en is door de logische indeling een handig en bruikbaar naslagwerk voor de kindercentra binnen de verstandelijk gehandicaptensector.

Auteurs: Ineke Rolleman en Anjoke Roetink

€ 20.25 per stuk (incl. 9% BTW)
Omslag Met het oog op meedoen

163143190083 Met het oog op meedoen : ISBN 9789491838576


Inkijkexemplaar
Over de ondersteuningsbehoefte van mensen met een visuele en verstandelijke beperking.

Dit boek gaat over mensen voor wie door een combinatie van een visuele en verstandelijke beperking, ‘meedoen in de samenleving’ een bijzondere opgave is. Het heeft tot doel om kennis te delen en praktische handvatten te bieden aan ouders, begeleiders, leerkrachten en andere professionals die betrokken zijn bij de ondersteuning van mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Vanuit een eigentijdse visie op ‘zorg’ wordt zichtbaar gemaakt dat ‘Specifieke Ondersteuning’ er toe doet!

Gewoon meedoen is voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking zeker niet vanzelfsprekend. Meedoen gaat niet vanzelf. Ook niet wanneer de leefsituatie zo gewoon mogelijk is, zoals opgroeien in een gewone woonwijk of het bezoeken van een reguliere school. Er is meer dan ‘het gewone’ nodig om te kunnen participeren in de samenleving.

Het boek is opgebouwd uit drie delen. 

Deel 1: En visuele en verstandelijke beperking, het geheel is meer dan de som der delen. Hierin wordt uitleg gegeven over de verschillende beperkingen, hoe de combinatie van beperkingen het functioneren beïnvloed en wordt de ondersteuningsbehoefte volgens verschillende theoretische modellen in kaart gebracht. 

Deel 2: Meedoen gaat niet vanzelf, functioneren met een visuele en verstandelijke beperking. Hier wordt dieper ingegaan op verschillende domeinen van functioneren en komen aanpassingen aan bod in onder andere bejegening en omgeving.  

Deel 3: Een staalkaart aan kennis en ervaring, ondersteunende methodieken. Uit een veelheid methodieken die door professionals zijn ontwikkeld, wordt een aantal besproken. 

Er is geput uit diverse bronnen: wetenschappelijke publicaties, beschreven methodieken, interviews met kennisdragers, etc. Sommige hoofdstukken zijn theoretisch of beschouwend van karakter, andere hoofdstukken zijn meer concreet en praktisch. Zo valt er voor iedere lezer ‘iets te halen’. 

Auteurs: 
Truus van Duijvenboden, gezondheidszorgpsycholoog
Marianne Pietersen, ambulant begeleider
Marie-Louise Straus, gezondheidszorgpsycholoog

€ 51.53 per stuk (incl. 9% BTW)
Omslag Mijn kind heeft CVI

163143190082 Mijn kind heeft CVI : ISBN 9789082108620

Handboek voor ouders met een jong kind met CVI

Dit boek gaat over cerebrale visuele stoornissen (CVI) bij jonge kinderen. Het geeft handvatten en advies hoe je als ouder in dagelijkse situaties rekening kan houden met de visuele problemen die je kind kan ervaren, zodat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Auteurs: Minette Roza, Katinka Bakker en Irmgard Bals

€ 18.15 per stuk (incl. 9% BTW)
Omslag My child has CVI

163143190084 My child has CVI : ISBN 9789491838583

Handbook for parents of a young child with CVI

This book is about cerebral visual impairment (CVI) in young children. It gives parents tools and advice for dealing with the visual problems their child may experience daily, so that he can develop as well as possible.

The authors of this book (Minette Roza, Katinka Bakker and Irmgard Bals) are occupational therapists and childpsychologist at Bartiméus in the Netherlands.

€ 17.47 per stuk (incl. 9% BTW)
Omslag Niet Express

163143190090 Niet expres : ISBN 9789491838675

Belevenissen van een jongen met albinisme

Guus is een avontuurlijke jongen. Net als de andere kinderen in zijn klas. Als je hem bezig ziet, zou je niet denken dat er wat bijzonders is met Guus. Maar hij heeft albinisme. Daarom zijn er speciale aanpassingen voor hem nodig, ook in de klas. Ineens verdwijnen er spullen van hem op school. Wat is er toch aan de hand? Zou het hem lukken dit raadsel samen met zijn vriend Joey op te lossen?

De auteur Jantina Boelaars heeft een zoon met albinisme.

€ 10.12 per stuk (incl. 9% BTW)
Cover Not on purpose

163143190093 Not on purpose : ISBN 9789491838729

The experiences of Harry, a boy with albinism

Harry is an adventurous boy. Just like all the other kids in his class. Seeing him with his friends, you wouldn’t think there was anything different about Harry. But he has albinism. So things need to be adapted for him, also in class. Suddenly some of his things go missing at school. What’s going on? Could he and his friend Joey solve the mystery?

The author Jantina Boelaars has a son with albinism.

€ 10.12 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag onderzoek naar de visuele functies

163143190014 Onderzoek naar de visuele functies

Het meten van de visuele functies lukt soms niet op de gebruikelijke wijze. Dit doet zich onder andere voor bij mensen met een verstandelijke beperking, een psychische stoornis, communicatieproblemen of dementie.

Visueel functieonderzoek bij deze mensen vraagt specifieke meettechnieken, een andere bejegening en meer samenwerking met andere disciplines dan gebruikelijk.
In dit boek wordt ingegaan op prevalentie en oorzaken van visuele stoornissen, psychologische aspecten van visueel functieonderzoek, specifieke meetmethodes, de interpretatie van onderzoeksresultaten, compensaties, omgevingsaanpassingen en hulpverlening. Het boek wordt afgerond met twee casusbesprekingen.
‘Onderzoek naar de visuele functies’ is bestemd voor AVG-artsen, oogartsen, oogheelkundig assistenten en orthoptisten en bevat ook nuttige informatie voor psychologen, orthopedagogen en ergotherapeuten.

Redactie:

Mies van Genderen
Frans Gunther
Marlies Raemaekers

€ 14.17 per stuk (incl. 9% BTW)
Cover Ontwikkelen in Sociale Relaties

163143190094 Ontwikkelen in Sociale Relaties : ISBN 9789491838774

Mensen met een visuele of visuele-en-verstandelijke beperking willen net zo graag contact met anderen als ieder ander. Maar dat gaat soms moeilijker als je niet kunt zien wat andere mensen doen, niet kunt reageren zoals anderen en veel stress voelt. Ook voor ouders van bijvoorbeeld een baby die niet naar hen kan kijken en lachen, is het moeilijk om contact te maken met hun kind en te zorgen dat het zich veilig voelt bij hen. Technologie kan daarbij helpen. Maar we weten nog weinig over wat technologie kan doen voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Ook weten we nog niet of technologie kan helpen bij psychologische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Bartiméus en de Vrije Universiteit Amsterdam werken daarom samen aan onderzoek naar sociale relaties en ICT. Prof. dr. Paula Sterkenburg geeft met haar bijzondere leerstoel aan de Vrije Universiteit in Amsterdam invulling aan dat onderzoek.

In haar inaugurele rede benadrukt Sterkenburg onder andere het grote belang van sociale relaties bij mensen met een visuele of visuele en verstandelijke beperking. Ze legt uit waarom sociale relaties lastiger zijn voor deze groepen mensen en hoe technologie kan helpen. Ook geeft ze aan hoe ze binnen de leerstoel aan de slag zal gaan met drie thema’s:
1. gedrag en stress goed signaleren en begrijpen;
2. sociale relaties gemakkelijker en beter maken;
3. relaties die niet goed zijn, verbeteren.

€ 12.05 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag oog voor de bal

163143190015 Oog voor de bal : ISBN 9789071534683

Inkijkexemplaar

Wanneer een kind met een visuele beperking met een bal wil gaan spelen, kunnen er allerlei vragen naar boven komen. Op welke afstand kan hij de bal zien, welke bal is het meest geschikt, wat kan er van hem gevraagd worden en wat is extra moeilijk voor hem?
In dit boek wordt uitleg gegeven hoe er rekening gehouden kan worden en welke opbouw belangrijk is voor een kind met een visuele beperking. Daarnaast wordt ingegaan op het aanleren van balvaardigheden.

Het boek bestaat uit twee delen. Deel 1 bestaat uit achtergrondinformatie. In deel 2 zijn spelideeën uitgewerkt om een kind op een speelse manier balvaardiger te maken.

Dit boek is voornamelijk geschreven voor ouders van kinderen met een visuele beperking, peuterleidsters, leerkrachten van de basisschool en medewerkers van de buitenschoolse opvang.

Auteurs: Katinka Bakker en Greet Hoogeveen, ontwikkelingsbegeleiders Bartiméus

€ 15.79 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag Op winst blijven spelen

163143190016 Op winst blijven spelen : ISBN 9789071534553

JNCL is een vorm NCL die begint op de kinderleeftijd. Wanneer een kind de diagnose JNCL krijgt, betekent dat voor alle betrokkenen het vooruitzicht op een weg van verliezen bij het leven. Het kind en de mensen in zijn omgeving worden voortdurend geconfronteerd met achteruitgang.

De auteurs beschrijven de verschillende fasen van het ziekteproces vanuit medisch, gedragswetenschappelijke en levenbeschouwelijk oogpunt.

Er is bewust gekozen voor de positieve titel 'Op winst blijven spelen'. De auteurs zijn van mening dat er in elke situatie 'op winst ' gespeeld kan worden. Het zieke kind en zijn familie hebben er recht op dat er altijd wordt gezocht naar de kansen die er ondanks alles zijn. Hoe kunnen betrokkenen het leven waardevol houden, werken aan perspectief en knokken voor kwaliteit van leven? Om die vragen gaat het in dit boek. Daarnaast bevat het boek algemene (medische) informatie over de achtergrond en het ontstaan van de ziekte en de ontwikkelingen op therapeutisch gebied.

Auteurs:

Bernard Baakman
Riet Niezen
Janneke van Wageningen

€ 20.25 per stuk (incl. 9% BTW)
Omslag Opbergen en terugvinden

163143190017 Opbergen en terugvinden

Opberg- en merksystemen voor mensen met een visuele beperking. Deze publicatie informeert over verschillende vormen van merken en merkmaterialen en geeft praktische voorbeelden.

Mensen met een visuele beperking missen de mogelijkheid met een snelle blik de inhoud van een kast of lade te overzien. Zij hebben baat bij opbergsystemen die ze zelf bedenken. In deze publicatie vinden zij aandachtspunten en tips voor het opzetten van een goed opbergsysteem. Voor blinde en slechtziende mensen die moeite hebben om verschillende artikelen van elkaar te onderscheiden, is het merken (of markeren) van voorwerpen op een manier die voor hen goed is waar te nemen, essentieel. 'Opbergen…en terugvinden' informeert over verschillende vormen van merken en merkmaterialen en geeft praktische voorbeelden binnen allerlei toepassingsgebieden.

De informatie is in eerste instantie bedoeld voor volwassenen met een visuele beperking. Bij de uitvoering van het boekje is dan ook zoveel mogelijk rekening gehouden met het gebruik van een vergrotend leeshulpmiddel. Met name diegenen die op latere leeftijd hun zicht geheel of gedeeltelijk verloren hebben, zullen de informatie in dit boek op vele manieren kunnen toepassen in hun dagelijks leven.

Voor begeleiders en hulpverleners is 'Opbergen…en terugvinden' een handig naslagwerk, waardoor ze een nog betere begeleiding kunnen bieden.

Auteur: Gerda Schwellengrebel

€ 12.11 per stuk (incl. 9% BTW)
cd opbergen en terugvinden

163143190049 Audio Opbergen en terugvinden (audio versie)

Opberg- en merksystemen voor mensen met een visuele beperking. Deze publicatie op audio informeert over verschillende vormen van merken en merkmaterialen en geeft praktische voorbeelden.

Mensen met een visuele beperking missen de mogelijkheid met een snelle blik de inhoud van een kast of lade te overzien. Zij hebben baat bij opbergsystemen die ze zelf bedenken. In deze publicatie vinden zij aandachtspunten en tips voor het opzetten van een goed opbergsysteem. Voor blinde en slechtziende mensen die moeite hebben om verschillende artikelen van elkaar te onderscheiden, is het merken (of markeren) van voorwerpen op een manier die voor hen goed is waar te nemen, essentieel. “Opbergen… en terugvinden” informeert over verschillende vormen van merken en merkmaterialen en geeft praktische voorbeelden binnen allerlei toepassingsgebieden.

De informatie is in eerste instantie bedoeld voor volwassenen met een visuele beperking. Met name diegenen die op latere leeftijd hun zicht geheel of gedeeltelijk verloren hebben, zullen de informatie op vele manieren kunnen toepassen in hun dagelijks leven.

Meer informatie
Auteur: Gerda Schwellengrebel
Verschenen in 2007
2 audio-cd's overgezet naar mp3

download
gratis
Omslag This works too

163143190081 This works too : ISBN 9789491838569

The book THIS WORKS TOO is about teaching practical skills to blind and severely visually impaired children and adolescents, and provides advice and tips on daily skills. It’s written for parents, carers and therapists of children and adolescents with a visual impairment. Many of the helpful tips can of course also be used by adults or people with an intellectual disability. This book isn’t about how things must be done, but about how they can be done.

THIS WORKS TOO is a rewritten version of the two booklets ZO GAAT HET OOK and ZO GAAT HET VERDER.

Authors: Jelly van Dijk and Dita Rijneveld

€ 14.66 per stuk (incl. 9% BTW)
Cover Verlies binnenstebuiten

163143190089 Verlies binnenstebuiten : ISBN 9789491838651

Wat weten we over rouw en verlies van zicht? Is dat wat we denken te weten toereikend voor het bijstaan van mensen die te maken hebben met verlies? Deze vragen liggen aan de basis van dit boek. Verlies verwerken aan de ene kant en iemand daarin bijstaan aan de andere kant is een zeer persoonlijk proces. Wat ons verbindt, is mens zijn. De ene mens in kwetsbaar verlies, de ander onthand omdat het verlies niet op te lossen is.
Kennis hebben over het proces en ervaring met de worsteling aan beide kanten, kan de zorgverlener helpen in het contact met de cliënt. In het contact van mens tot mens hoeft niets te worden opgelost, het is genoeg de ander te zien en (h)erkennen in de worsteling.

Een groep medewerkers van Bartiméus, werkend onder de naam kennisgroep verliesverwerking, heeft als taak de kennis binnen de organisatie over rouw en verlies actueel te houden en collega’s deze kennis op vele manieren aan te bieden. Een van deze manieren was de afgelopen jaren het plaatsen van persoonlijke blogs op het intranet. Deze blogs werden geschreven door twee leden van de kennisgroep.

De blogs werden goed gelezen en gewaardeerd. Het idee ontstond ze te bundelen in een publicatie die ook voor externe zorgverleners beschikbaar is. En zo ontstond Verlies binnenstebuiten.

Om het van het persoonlijke naar het universele te tillen en het met verdiepende kennis te ondersteunen, zijn de blogs gegroepeerd in een aantal hoofdstukken met beknopte theorie over rouw en verlies. Ook zijn er tips voor de zorgprofessional aan toegevoegd. Hoewel de blogs geschreven zijn voor zorgverleners, lenen sommige teksten zich goed voor het delen met cliënten.

Auteurs: Karin Westerink & Anke de Jong-Koelé

€ 19.20 per stuk (incl. 9% BTW)
Cover

16370240002 Vertrouwensrelatie voor ontwikkeling : ISBN 9789491071262

Een werkboek voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met kinderen en volwassenen met een ernstig verstandelijke of een meervoudige beperking.

Inkijkexemplaar

Door te investeren in een vertrouwensrelatie krijgt een kind de mogelijkheid zich te hechten. Het voelt zicht veilig en durft te gaan exploreren. Dit boek gaat over de elementen die nodig zijn om een vertrouwensrelatie op te bouwen met kinderen of volwassenen met een ernstig verstandelijke beperking of met een meervoudige beperking. Het belang om een vertrouwensrelatie op te bouwen is gebaseerd op de gehechtheidstheorie.

Het boek geeft informatie aan begeleiders die dagelijkse zorg bieden aan deze zeer kwetsbare kinderen. Aan de hand van vier cliënten van Bartiméus worden voorbeelden gegeven.
In de tekst wordt gesproken over kinderen, maar het boek is ook te gebruiken voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met volwassenen met een ernstig verstandelijke of een meervoudige beperking.

Het boek is primair geschreven voor begeleiders van kinderen en volwassen met een ernstig verstandelijke of een meervoudige beperking. Het is ook geschikt voor ouders en andere professionals die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en zorg van mensen met een meervoudige beperking.

Auteur: Paula Sterkenburg

€ 10.50 per stuk (incl. 9% BTW)
Omslag WerkWijzer 2.0

163143190087 WerkWijzer 2.0 : ISBN 9789491838620

Voor het ondersteunen van mensen met een visuele beperking in combinatie met een autismespectrumstoornis

Inkijkexemplaar


In 2009 werd de WerkWijzer geschreven voor het begeleiden van kinderen met een visuele beperking in combinatie met een autismespectrumstoornis. De afgelopen jaren bleek dat de behoefte binnen Bartiméus breder lag. Er was behoefte aan een WerkWijzer niet alleen gericht op kinderen, maar ook op jongeren en volwassenen met een visuele beperking en een autismespectrumstoornis. Een WerkWijzer die bruikbaar is binnen het onderwijs, dagbesteding, werk en wonen, zowel voor mensen met een normale ontwikkeling als voor mensen met een verstandelijke beperking. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, is de WerkWijzer 2.0 geschreven met een theoretische achtergrond en praktische handvatten.

Mensen met een visuele beperking en een autismespectrumstoornis kunnen de omgeving voor een probleem plaatsen. Waar bijvoorbeeld in de ondersteuning van slechtziende en blinde mensen veel gebruik gemaakt wordt van gesproken taal, is dat voor mensen met een autismespectrumstoornis vaak juist verwarrend. Omgekeerd wordt bij mensen met een autismespectrumstoornis bij voorkeur visueel materiaal ingezet, wat voor visueel beperkte mensen niet altijd bruikbaar is. Wat te doen als iemand beide stoornissen heeft?

Voor kinderen, jongeren en volwassenen die zowel een visuele beperking als een autismespectrumstoornis hebben is het extra moeilijk de wereld te begrijpen. De WerkWijzer 2.0 richt zich dan ook op wat mogelijk is.

Auteurs: Anja Pouwels en Ellie Verstappen

€ 18.60 per stuk (incl. 9% BTW)
Omslag Zo kan het ook

163143190079 Zo kan het ook : ISBN 9789491838545

Het aanleren van praktische vaardigheden aan blinde en ernstig slechtziende kinderen en jongeren

Het boekje Zo KAN HET OOK gaat over het aanleren van praktische vaardigheden aan blinde en ernstig slechtziende kinderen en jongeren en geeft adviezen en tips bij dagelijkse vaardigheden. Het is geschreven voor ouders, verzorgenden en begeleiders van kinderen en jongeren met een visuele beperking. Maar veel handreikingen kunnen natuurlijk ook door volwassenen of verstandelijk beperkte mensen worden toegepast. Het gaat niet over hoe het moet maar over hoe het kan.

ZO KAN HET OOK is een herschreven druk van de 2 boekjes ZO KAN HET OOK en ZO GAAT HET VERDER.

Auteurs: Jelly van Dijk en Dita Rijneveld

€ 14.66 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag zo ontdek ik het

163143190022 Zo ontdek ik het ! : ISBN 9789071534645

Hoe ouders hun blinde baby kunnen helpen.

Inkijkexemplaar

Wanneer je als ouder te horen krijgt dat je baby niet kan zien, komen er allerlei vragen naar boven. Hoe kun je het beste met je kind omgaan? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Moet je van alles aanpassen of juist zo gewoon mogelijk doen?

Een jong kind leert spelenderwijs zijn omgeving ontdekken en vertrouwen. Via zijn zintuigen wordt hij bewust van de wereld om zich heen. Dit is voor een blinde baby niet anders. Er is echter wel een verschil in de wijze waarop hij de wereld om zich heen ervaart en de manier waarop hij leert.

Dit boek is geschreven om ouders te helpen hun blinde baby te begrijpen en te ondersteunen. Het is bedoeld als naslagwerk om ideeën op te doen. Hoe ga je met je kind op een plezierige manier om en hoe kun je hem helpen om te bewegen, te spelen en de wereld om zich heen te begrijpen en te ontdekken.

Auteurs:

Katinka Bakker
Minette Roza

€ 15.79 per stuk (incl. 9% BTW)
omslag zo zie ik het

163143190023 Zo zie ik het ! : ISBN 9789071534560

Dit boek bevat praktische informatie over de verschillende zaken die belangrijk zijn bij het begeleiden van een slechtziende peuter in de groep. Verder bevat het ideeën hoe je als leidster kunt inspelen op het kind. Tegelijkertijd is het boek ook interessant voor ouders, omdat veel van de informatie thuis bruikbaar is.

Veel peuters gaan naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Dit geldt ook voor slechtziende peuters. Als leidsters voor het eerst met slechtziende peuters te maken krijgen, komen er vaak allerlei vragen boven. Zal de peuter niet overal tegenaan lopen? Wat zie hij precies? Kan de peuter wel meedoen met de andere kinderen? Moet je ergens speciaal rekening mee houden of juist zo gewoon mogelijk doen?

De schrijvers gaan er vanuit dat de ontwikkeling van slechtziende peuters vaak voorspoedig verloopt. Toch is er een kans dat zij door hun verminderde zicht informatie missen. Zij hebben soms wat extra hulp nodig van de volwassenen. In dit boek wordt beschreven hoe die hulp gegeven kan worden.

Auteurs

Katinka Bakker
Minette Roza en Mariska
Stokla-Wulfse

€ 15.79 per stuk (incl. 9% BTW)