Uitgebreide weergave
Omslag Basale Reanimatie

NRR69440021 Basale Reanimatie inclusief de AED conform nieuwe richtlijnen 2015


Nieuwe editie conform de richtlijnen 2015

Dit lesboek is bedoeld als hulpmiddel om de reanimatievaardigheden te leren.
Met dit lesboek leert u, onder begeleiding van een door de NRR gecertificeerde instructeur, op de goede manier een volwassene te reanimeren en een AED te gebruiken. Het lesboek is samengesteld volgens de nieuwste inzichten in de basale reanimatie en het leren van vaardigheden. De inhoud is beknopt om u doelgericht te helpen de juiste handelingen te begrijpen en op de goede manier uit te voeren. U bent daarna voorbereid op de situatie waarin u door direct met reanimeren te beginnen een...

Meer informatie

€ 3.99 per stuk (incl. 9% BTW)
Cover

NRR69440015 Richtlijnen Reanimatie in Nederland 2015

Op 20 januari 2016 heeft de Nederlandse Reanimatie Raad de Richtlijnen Reanimatie 2015 in Nederland gepresenteerd.

De richtlijnen zijn gebaseerd op de Guidelines 2015 van de Europese Reanimatieraad en vervangen de eerdere richtlijnen uit 2010.

De richtlijnen zijn op de website van de reanimatieraad gratis te downloaden.
Een gedrukt versie van de richtlijnen kunt u hier bestellen.


Bij een afname van meer dan 200 exemplaren bestaat de mogelijkheid de omslag te voorzien van het logo van uw organisatie.
U kunt dan een mail sturen naar de klantenservice van WebEdu.


...

Meer informatie

€ 6.50 per stuk (incl. 9% BTW)
Cover

NRR69440022 Kinderreanimatie conform nieuwe richtlijnen 2015

Dit lesboek dient als ondersteuning bij de cursus en beschrijft stap voor stap wat u moet doen als het leven van een kind in gevaar komt door een circulatiestilstand. De uitleg waarom u het zo moet doen is niet uitgebreid. Daarvoor is gekozen om het leren meer effect te geven en voor u aantrekkelijk te maken. Tenslotte wilt u leren wat u moet doen, en dat bereikt u door te oefenen en niet door alleen dit boekje te lezen.

ISBN 978-90-811084-7-8
3e druk, eerste oplage augustus 2016

Meer informatie

€ 3.99 per stuk (incl. 9% BTW)
Cover

NRR69440014 Feedback: waarom, wat, hoe en wanneer? : ISBN 9789081108409

In elke onderwijskundige theorie of onderwijskundig model wordt feedback genoemd als voorwaarde om te leren. Voor het uitvoeren van de feedback zijn vele methoden in omloop. Weinigen zijn wetenschappelijk onderbouwd en van wetenschappelijke vergelijking is nog minder sprake. Wel is er veel bewijs dat feedback belangrijk is, wat het kan doen voor leren en hoe het ervaren wordt door lerenden. In dit boekje is getracht al deze kennis bondig weer te geven en te koppelen aan de onderwijskundige visie van de Nederlandse Reanimatie Raad. De bedoeling is de instructeur daarmee een handvat te geven voor het gebruik van feedbackmethoden.
...

Meer informatie

€ 6.50 per stuk (incl. 9% BTW)
Producten