Uitgebreide weergave
Omslag Basale Reanimatie

NRR69440021 Basale Reanimatie inclusief de AED conform nieuwe richtlijnen 2015


Nieuwe editie conform de richtlijnen 2015

Dit lesboek is bedoeld als hulpmiddel om de reanimatievaardigheden te leren.
Met dit lesboek leert u, onder begeleiding van een door de NRR gecertificeerde instructeur, op de goede manier een volwassene te reanimeren en een AED te gebruiken. Het lesboek is samengesteld volgens de nieuwste inzichten in de basale reanimatie en het leren van vaardigheden. De inhoud is beknopt om u doelgericht te helpen de juiste handelingen te begrijpen en op de goede manier uit te voeren. U bent daarna voorbereid op de situatie waarin u door direct met reanimeren te beginnen een...

Meer informatie

€ 6.50 per stuk (incl. 6% BTW)
Cover

NRR69440015 Richtlijnen Reanimatie in Nederland 2015

Op 20 januari 2016 heeft de Nederlandse Reanimatie Raad de Richtlijnen Reanimatie 2015 in Nederland gepresenteerd.

De richtlijnen zijn gebaseerd op de Guidelines 2015 van de Europese Reanimatieraad en vervangen de eerdere richtlijnen uit 2010.

De richtlijnen zijn op de website van de reanimatieraad gratis te downloaden.
Een gedrukt versie van de richtlijnen kunt u hier bestellen.

Bij een afname van 50 stuks of meer gelden onderstaande kortingen. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan graag een mail sturen naar de klantenservice van WebEdu.

Bij een afname van meer dan 200 exemplaren bestaat de...

Meer informatie

€ 6.50 per stuk (incl. 6% BTW)
Cover

NRR69440022 Kinderreanimatie conform nieuwe richtlijnen 2015

Dit lesboek dient als ondersteuning bij de cursus en beschrijft stap voor stap wat u moet doen als het leven van een kind in gevaar komt door een circulatiestilstand. De uitleg waarom u het zo moet doen is niet uitgebreid. Daarvoor is gekozen om het leren meer effect te geven en voor u aantrekkelijk te maken. Tenslotte wilt u leren wat u moet doen, en dat bereikt u door te oefenen en niet door alleen dit boekje te lezen.

ISBN 978-90-811084-7-8
3e druk, eerste oplage augustus 2016

Meer informatie

€ 6.50 per stuk (incl. 6% BTW)
Cover

NRR69440033 Handleiding voor de instructeur Basale Reanimatie

LET OP! DIT LESBOEK IS GEBASEERD OP DE OUDE RICHTLIJNEN.
ZODRA ER MEER INFORMATIE BESCHIKBAAR IS OVER DE HERZIENE PUBLICATIE ZULLEN WE DIT IN DE WEBSHOP VERMELDEN.

In deze handleiding voor de instructeur Basale Reanimatie worden de basis principes behandeld van het lesgeven aan volwassenen. De principes van hoe volwassenen leren is beschreven en er wordt aandacht besteed aan de verschillende leermethoden waaronder vaardigheidstraining. De handleiding is een herziening van de vorige editie en heeft geen noemenswaardige inhoudelijke veranderingen ondergaan.

Bij een afname van 50 stuks of meer gelden onderstaande kortingen. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan...

Meer informatie

€ 8.00 per stuk (incl. 6% BTW)
Cover

NRR69440030 Lesboek bij de cursus Immediate Life Support


LET OP! DIT LESBOEK IS GEBASEERD OP DE OUDE RICHTLIJNEN.
ZODRA ER MEER INFORMATIE BESCHIKBAAR IS OVER DE HERZIENE PUBLICATIE ZULLEN WE DIT IN DE WEBSHOP VERMELDEN.

De cursus Immediate Life Support (ILS) voorziet personeel uit de zorgsector van de nodige kennis en vaardigheden om volwassenen met een cardio-respiratoir arrest te behandelen tijdens de korte periode voor de aankomst van het reanimatieteam of meer gespecialiseerde hulp. Het bereidt hen tevens voor om deel uit te maken van het reanimatieteam. Deze Nederlandstalige publicatie baseert zich voornamelijk op de reanimatie van patiƫnten in acute hospitaal setting. Dezelfde principes kunnen echter gebruikt worden...

Meer informatie

€ 14.00 per stuk (incl. 6% BTW)
Cover

NRR69440010 Lesboek bij de cursus Advanced Life Support

LET OP! DIT LESBOEK IS GEBASEERD OP DE OUDE RICHTLIJNEN.
ZODRA ER MEER INFORMATIE BESCHIKBAAR IS OVER DE HERZIENE PUBLICATIE ZULLEN WE DIT IN DE WEBSHOP VERMELDEN.

Dit Nederlandstalige handboek wordt gebruikt tijdens de NRR/ERC ALS-training maar is ook een uitstekend naslagwerk voor medisch personeel dat specialistische reanimatie geeft. ALS staat voor Advanced Life Support. De cursus is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen en gericht op het aanleren van specialistische reanimatie in teamverband. Aanbod komen onder andere de analyse van verschillende ritmestoornissen, het gebruik van medicatie en defibrillatie. Tijdens de tweedaagse, gestandaardiseerde, cursus is ruim voldoende tijd om de...

Meer informatie

€ 45.00 per stuk (incl. 6% BTW)
Cover

NRR69440031 Lesboek bij de cursus European Paediatric Life Support Versie 2e druk : ISBN 9789079157679


LET OP! DIT LESBOEK IS GEBASEERD OP DE OUDE RICHTLIJNEN.
ZODRA ER MEER INFORMATIE BESCHIKBAAR IS OVER DE HERZIENE PUBLICATIE ZULLEN WE DIT IN DE WEBSHOP VERMELDEN.

Dit Nederlandstalige handboek wordt gebruikt tijdens de NRR/ERC EPLS-training maar is ook een uitstekend naslagwerk voor medisch personeel dat specialistische reanimatie van kinderen geeft. EPLS staat voor European Paediatric Life Support. De cursus is bedoeld voor alle medische professionals die in hun werk te maken (kunnen) hebben met de medische herkenning en behandeling van ernstig zieke en gewonde kinderen. Aanbod komen die vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de herkenning van het ernstig zieke...

Meer informatie

€ 45.00 per stuk (incl. 6% BTW)
Cover

NRR69440034 Lesboek bij de cursus Newborn Life Support

LET OP! DIT LESBOEK IS GEBASEERD OP DE OUDE RICHTLIJNEN.
ZODRA ER MEER INFORMATIE BESCHIKBAAR IS OVER DE HERZIENE PUBLICATIE ZULLEN WE DIT IN DE WEBSHOP VERMELDEN.

Dit Nederlandstalige handboek wordt gebruikt tijdens de NRR/ERC NLS-training maar is ook een uitstekend naslagwerk voor alle professionals in de gezondheidszorg (ongeacht discipline of functie), die betrokken zijn bij de opvang van pasgeborenen. NLS staat voor Newborn Life Support. De cursus is gericht op de theoretische en praktische instructie over basale luchtwegondersteuning bij pasgeborenen gedurende de eerste 10-20 minuten na de geboorte. De 1-daagse cursus bestaat uit lezingen over de fysiologie, opvang van...

Meer informatie

€ 30.00 per stuk (incl. 6% BTW)
Cover

NRR69440014 Feedback: waarom, wat, hoe en wanneer? : ISBN 9789081108409

In elke onderwijskundige theorie of onderwijskundig model wordt feedback genoemd als voorwaarde om te leren. Voor het uitvoeren van de feedback zijn vele methoden in omloop. Weinigen zijn wetenschappelijk onderbouwd en van wetenschappelijke vergelijking is nog minder sprake. Wel is er veel bewijs dat feedback belangrijk is, wat het kan doen voor leren en hoe het ervaren wordt door lerenden. In dit boekje is getracht al deze kennis bondig weer te geven en te koppelen aan de onderwijskundige visie van de Nederlandse Reanimatie Raad. De bedoeling is de instructeur daarmee een handvat te geven voor het gebruik van feedbackmethoden.
...

Meer informatie

€ 6.50 per stuk (incl. 6% BTW)
Producten