Winkelmandje 0
Klantenservice Inloggen

De schoolleider in verandering

Wat weten we nog niet over goed leiderschap in het onderwijs?
Hoe kunnen we hierin een stap verder zetten?

Dit boek biedt een uitgelezen kans om hierbij stil te staan.

De diverse leiderschapspraktijken die in deze uitgave aan de orde komen, geven inspiratie aan schoolleiders in het beroeps- en het funderend onderwijs.
De auteurs hebben hiertoe geput uit de (inter-)nationale kennisbasis en ook uit vele ontmoetingen met leidinggevenden.
De beschreven leiderschapspraktijken zijn gedeelde opvattingen van schoolleiders over hun beroep en beroepsuitoefening.
Tegelijkertijd verwijzen ze naar wetenschappelijke inzichten over schoolleiderschap.

In het slothoofdstuk formuleren de auteurs, in reflectie op de thema’s uit de voorgaande hoofdstukken, doorkijkjes naar onderzoek dat kan meehelpen om schoolleiderschap in Nederland te verbeteren.

Deze uitgave is tot stand gekomen binnen het project De Toekomstagenda Schoolleiders waarin OCW, AVS, CNV Schoolleiders, AOb, PO-Raad, Schoolleidersregister po, Schoolleidersregister VO en VO-raad zijn betrokken.
Doelstelling van dit project is het faciliteren en stimuleren van het onderlinge gesprek tussen schoolleiders over de inhoudelijke ontwikkeling van het schoolleiderschap en van het onderwijs, nu en in de toekomst.

Wat weten we nog niet over goed leiderschap in het onderwijs?
Hoe kunnen we hierin een stap verder zetten?

Dit boek biedt een uitgelezen kans om hierbij stil te staan.

De diverse leiderschapspraktijken die in deze uitgave aan de orde komen, geven inspiratie aan schoolleiders in het beroeps- en het funderend onderwijs.
De auteurs hebben hiertoe geput uit de (inter-)nationale kennisbasis en ook uit vele ontmoetingen met leidinggevenden.
De beschreven leiderschapspraktijken zijn gedeelde opvattingen van schoolleiders over hun beroep en beroepsuitoefening.
Tegelijkertijd verwijzen ze naar wetenschappelijke inzichten over schoolleiderschap.

In het slothoofdstuk formuleren de auteurs, in reflectie op de thema’s uit de voorgaande hoofdstukken, doorkijkjes naar onderzoek dat kan meehelpen om schoolleiderschap in Nederland te verbeteren.

Deze uitgave is tot stand gekomen binnen het project De Toekomstagenda Schoolleiders waarin OCW, AVS, CNV Schoolleiders, AOb, PO-Raad, Schoolleidersregister po, Schoolleidersregister VO en VO-raad zijn betrokken.
Doelstelling van dit project is het faciliteren en stimuleren van het onderlinge gesprek tussen schoolleiders over de inhoudelijke ontwikkeling van het schoolleiderschap en van het onderwijs, nu en in de toekomst.

Toon meer

Toon minder

€24,40

Artikelnummer

ES156730001